Datum:

35 AED's in Nijmegen naar buiten geplaatst

In Nijmegen zijn in totaal 35 AED’s van binnen naar buiten verplaatst bij gemeentelijke panden, zoals sport- en wijkaccommodaties. Het buiten hangen van de apparaten heeft als voordeel dat ze ook buiten de openingstijden van de gebouwen gebruikt kunnen worden. Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een apparaat dat een hartritme kan herstellen bij een hartstilstand. Het apparaat geeft een elektrische schok om het hart weer normaal te laten kloppen. 

In 2018 werden de eerste 6 AED's al buiten gehangen in Dukenburg en Lindenholt. Het initiatief komt van de stichting HartslagNijmegen. Om dit resultaat en de samenwerking te vieren is op 30 oktober 2019 van 10 tot 11 uur een feestelijk moment. Wethouder Velthuis en de stichting HartslagNijmegen zijn hierbij aanwezig. 

Doel AED’s

Door zoveel mogelijk AED’s in gemeentelijke panden van binnen naar buiten te verplaatsen komen we dichter bij het uiteindelijke doel; overal in Nijmegen op 6 minuten loopafstand een AED te hebben hangen. Daarnaast is deze actie ook voor andere organisaties een aanmoediging om hun AED’s aan te melden bij HartslagNu en buiten te hangen. Zij kunnen hun AED aanmelden op www.hartslagnu.nl.

Burgerhulpverleners nodig

Niet iedereen die kan reanimeren is al aangemeld bij HartslagNu*. Wanneer dit wel gebeurt, kunnen er meer mensen gered worden. HartslagNu geeft namelijk aan alle aangemelde hulpverleners binnen 750 meter van het slachtoffer een melding dat iemand hulp nodig heeft. Een deel van de hulpverleners ontvangt ook een code om de AED kast mee te openen. Het aanmelden als burgerhulpverlener kan op www.hartslagnu.nl.
 
* HartslagNu is het landelijk oproepsysteem ondersteund door alle regionale ambulance voorzieningen