Datum:

Uitstel aanbestedingsprocedure warmtenet Zwanenveld (en Dukenburg)

Het college heeft de raad vandaag met een brief verzocht om de aanbestedingsprocedure voor een warmtenet naar Zwanenveld, Lankforst-Noord en in latere instantie andere delen van Dukenburg nu niet door te zetten.

Geplande aanbestedingsprocedure

Nijmegen heeft een plan gemaakt om samen met de woningcorporaties in Dukenburg uit te zoeken welk warmtebedrijf tegen welke prijs, wanneer, een betaalbaar en duurzaam warmtenet voor Zwanenveld en noordelijk Lankforst (en in een later stadium voor heel Dukenburg) zou kúnnen aanleggen. Als Nijmegen liepen we met dit plan vooruit op de verwachte nieuwe Warmtewet (Wet Collectieve Warmtevoorziening). Deels hing dit plan af van de komst van deze nieuwe wet. Het college heeft de inkoopstrategie voor een warmtenet voor Dukenburg aangeboden aan de raad. Woensdag 30 juni 2021 is de gespreksronde hierover gepland. 

VNG steunt de nieuwe warmtewet op punten niet

Nu werd echter bekend dat de nieuwe Warmtewet op belangrijke punten unaniem niet wordt ondersteund door onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), waaronder Nijmegen. De wet moet nog op veel punten aangepast worden om wel steun te krijgen. De verwachting is dat dit leidt tot vertraging van de komst van de nieuwe Warmtewet.

Betaalbaarheid onder druk

Wat zijn belangrijke punten waardoor de VNG de nieuwe wet niet steunt? De nieuwe wet staat vooralsnog niet toe dat gemeenten de voorkeur uit mogen spreken voor een specifiek samenwerkingsmodel (bijvoorbeeld publiek). Ook zijn er nog geen oplossingen aangeboden om te komen tot een woonlasten-neutrale overstap. Dat is ook een knelpunt voor de woningcorporaties, omdat de te verwachten kosten voor een warmtenetaansluiting hoger zullen zijn dan de investeringsruimte die de woningcorporaties hebben. De betaalbaarheid – een belangrijke randvoorwaarde – van de warmtetransitie in Dukenburg staat hiermee onder druk. Daarom heeft het college de raad vandaag met een brief verzocht om de aanbestedingsprocedure niet door te zetten. We informeren belanghebbenden en bewoners van de betreffende wijken.

Lees meer

nijmegen.nl/aardgasvrij