Datum:

Groen licht op aanpak werk- en stageproblematiek Rijk van Nijmegen

Om Gelderlanders aan het werk te houden en de problemen rondom stages en leerwerkplekken aan te pakken, subsidieert Gedeputeerde Staten de aanvalsplannen van de zes Gelderse arbeidsmarktregio’s. Hiervoor is 4 miljoen gereserveerd uit de pot van 50 miljoen voor aanpak van de coronacrisis. Het Rijk van Nijmegen zet in op ondersteuning bij het overstappen naar een andere baan of sector en het vinden van nieuwe stage- en leerwerkplekken voor jongeren.

De arbeidsmarktregio’s kunnen met de subsidie hun dienstverlening uitbreiden en doorontwikkelen. Dat is nodig om de grote toestroom van werkzoekenden aan te kunnen en nieuwe klanten passend te ondersteunen. De gemeenten van de zes arbeidsmarktregio’s vroegen de subsidie aan. In Rijk van Nijmegen is dit gedaan in samenwerking met VNO-NCW, WerkBedrijf Rijk van Nijmegen, UWV, ROC Nijmegen en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Vouchers voor een overstap naar een andere baan of sector

De arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen zet vouchers in om overstappen naar een andere baan of sector makkelijker te maken. Het kan gaan om omscholing, bijscholing, in combinatie met instrumenten als loopbaangesprekken en verschillende tests, zoals een vaardighedentest en een capaciteitentest. Het streven is, daar waar mogelijk, mensen richting sectoren met grote tekorten te leiden, zoals de techniek en zorg.

Meer stage- en leerwerkplekken voor jongeren

Verder zet het Rijk van Nijmegen in op het aanpakken van het tekort aan stage- en leerwerkplekken voor jongeren. Een extra stagemakelaar gaat nieuwe plekken werven en simulatieomgevingen opzetten binnen de muren van bestaande bedrijven, zoals het ROC en Hogeschool Arnhem-Nijmegen die al intern hebben.

De investering van de provincie leidt naar een eerste inschatting in 1,5 jaar tot zo’n 2500 werk- en stageplaatsingen.