Datum:

Nieuwe adviescommissie: Groei.

De gemeente zoekt kunst- en cultuurexperts om mee te denken en te adviseren over culturele subsidies. Hiervoor wordt een nieuwe adviescommissie opgericht: Groei. De commissie komt voort uit het nieuwe beleid in de cultuurvisie Groei. Hierin staat de koers van het cultuurbeleid vanaf 2020 beschreven.

Belangrijkste uitgangspunten van het cultuurbeleid zijn dat kunst en cultuur voor en door iedereen is, er ruimte moet zijn voor innovatie en creativiteit en dat cultuur de aantrekkingskracht van Nijmegen versterkt. 10 december is door het college van burgemeester en wethouders het reglement voor de nieuwe Adviescommissie vastgesteld. De externe adviescommissie Groei. gaat het college adviseren over de verschillende subsidieregelingen voor de periode 2021-2024. Nijmegen wil onder andere sterk inzetten op de artistieke kwaliteit.

De werving voor een voorzitter en leden van de commissie start in januari 2020. De gemeente zoekt naar onafhankelijke leden met expertise in de verschillende disciplines van kunst en cultuur. In april gaat de commissie aan de slag.