Datum:

Beter naleving regels rond verstrekken van alcohol aan minderjarigen

De gemeente Nijmegen en de FAN (Federatie Amateurvoetbalverenigingen in Nijmegen) kijken tevreden terug op de audits die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden in voetbalkantines. Het ging hierbij om het beter naleven van de regels rond het verstrekken van alcohol aan minderjarigen. Na een jaar is de conclusie dat de naleving sterk verbeterd is. (van 31% in 2016 tot 63% nu). De werkwijze zal daarom voortgezet worden. 

Eind 2017 spraken FAN en gemeente af door middel van onafhankelijke audits het naleven te stimuleren. Elke deelnemende vereniging (12 stuks) heeft in 2018 minimaal 4 keer bezoek gehad van een auditteam. Bekeken is of jongeren naar een ID werd gevraagd en of er onterecht alcohol is verstrekt. Het blijkt dat aan het eind van het jaar in 63% van de gevallen de wet correct is nageleefd. Dit is een sterke stijging ten opzichte van een eerder (GGD) onderzoek uit 2016, toen de naleving nog op 31% lag.

Met deze resultaten in de hand hebben gemeente en FAN overlegd over de vraag: hoe nu verder. Afgesproken is de onafhankelijke audits voort te zetten. Er wordt daarbij gedacht aan het hanteren van een systeem waarbij clubs die hun handhaving volgens de audits goed doen, beloond kunnen worden en clubs die dit juist niet doen terugvallen in het normale controlesysteem van de gemeente. Er kan zo doelmatiger gecontroleerd worden dan wanneer de beperkte handhavingscapaciteit van de overheid als enig instrument wordt ingezet.

De FAN ziet een groot voordeel in de voortzetting van de onafhankelijke audits.  Deze werkwijze zorgt voor een blijvende bewustwording en verbetering van gedrag. Mede omdat elke audit ter plekke leidt tot een evaluerend gesprekken en tot verbetertips. Voor de gemeente is een belangrijke meerwaarde de frequentie waarop clubs bezocht kunnen worden en de toenemende bewustwording.