Datum:

Bewoners West maken wijk groener

Op 26 maart vindt van 19.00 tot 21.00 uur in Helicon een informatiebijeenkomst plaats over verschillende bewonersinitiatieven voor het groener maken van Nijmegen-West. De avond wordt georganiseerd door bewoners van Waterkwartier en Hees, ondersteund door de gemeente Nijmegen. 

Wijkbewoners werken aan verschillende plannen om meer bomen en planten in Nijmegen-West te krijgen. Tijdens de informatieavond informeren zij andere wijkbewoners over waar zij staan met:

  •  Park West en Westerpark (ecologische verrijking noordelijk parkdeel)
  •  Zorgboerderij in het westen (voormalig terrein van Breed)
  •  Ontwerp Helicon Opleidingen (vergroening schoolterrein)
  •  Twee 'tiny forests' op de kruising Wolfskuilseweg/ Energieweg en de kruising Weurtseweg/Energieweg (aanleg door IVN Natuur Educatie)
  • Groene maatregelen Energieweg en Neerbosscheweg (beplanting bedrijventerreinen en bermen)

Wethouder Harriët Tiemens is blij met de initiatieven: “Het is mooi en lovenswaardig om te zien dat wijkbewoners zelf aan de slag zijn om hun wijk groener te maken. Door de samenwerking tussen bewoners, gemeente en andere partijen ontstaan er mooie ideeën waar veel mensen achter staan en die echt meerwaarde voor de wijk opleveren.”

Groene buffer

De twee laatst genoemde projecten zijn onderdeel van het Groene Buffer project in West. Bewoners en gemeente hebben daarin samen gezocht naar maatregelen om het geluid te verminderen én meer groen in de wijk te krijgen. De geluidsreducerende maatregelen langs de Energieweg en Neerbosscheweg bestaan uit het plaatsen van zogeheten defractoren, die verkeersgeluid terugdringen. Al deze werkzaamheden vinden tussen augustus en november van dit jaar plaats.