Datum:

Brede Basisteam Jeugd en Gezin gaat naar stichting Buurtteams Jeugd en Gezin Nijmegen

Stichting Buurtteams Jeugd en Gezin Nijmegen krijgt de gunning om de brede basisteams Jeugd en Gezin in de stad te organiseren. Deze nieuwe organisatie komt voort uit de initiatiefnemers Bindkracht 10, Entrea-Lindenhout, Driestroom en Lokalis (de buurtteam organisatie voor Jeugd en Gezin in Utrecht). Het brede basisteam Jeugd en Gezin bestaat straks uit deskundige professionals die samen snel en goed inschatten welke hulp nodig is voor kinderen en gezinnen en deze hulp direct bieden. Zij hebben de opdracht om bij consultatiebureaus, kinderopvang en scholen, de basishulp én de toegang naar specialistische zorg te bieden. Het brede basisteams Jeugd en Gezin start halverwege 2021.

De afgelopen jaren hebben inwoners de weg naar de sociale wijkteams goed gevonden. Gemiddeld zijn er 700 tot 1000 nieuwe aanmeldingen per maand. Het fundament voor zorg dichtbij in de wijk is gelegd. De ontwikkeling naar brede basisteams Jeugd en Gezin is nodig om de wachttijden korter te maken, de hulp beter af te stemmen met de school en de kinderopvang en de kosten van de zorg betaalbaar te houden. Ook kan de samenwerking met het informele wijknetwerk versterkt worden. Gespecialiseerde zorgaanbieders blijven nodig voor maatwerk en zwaardere vorm van zorg zoals geestelijke gezondheidszorg, dagbehandeling en verblijf.  

Grete Visser, wethouder zorg en welzijn: “Ik ben verheugd  dat we een goede partner gevonden hebben die de hulp dichtbij onze inwoners brengt, zonder bureaucratie en wachttijden. We zetten in op ‘normale’ oplossingen voor ondersteuning bij het opgroeien. Dat realiseren we door de toegang tot hulp zo eenvoudig mogelijk te maken met deze nieuwe teams Jeugd en Gezin.”

Expertise direct beschikbaar in de wijk

Eerder dit jaar besloot de Nijmeegse gemeenteraad om de bestaande sociale wijkteams in de stadsdelen te splitsen in een breed basisteam Jeugd en Gezin en een breed basisteam Volwassen en is gekozen om deze opdrachten aan te besteden. Het is de bedoeling dat er meer expertise direct beschikbaar komt in de wijk. Bij maatwerk, zorg die het basisteam niet kan leveren, wordt direct een zorgaanbieder met expertise ingezet. Het doel is om 80% van de hulpvragen in het brede wijkteam op te pakken en 20% door een zorgaanbieder. 

Gevolgen voor bestaande en nieuwe cliënten

Bij de vorming van de nieuwe basisteams Jeugd en Gezin wordt goed gelet op de vertrouwensrelatie tussen de bestaande cliënten en hun hulpverlener. Bestaande relaties mogen hun traject samen afronden. Voor nieuwe cliënten verwachten we dat de nieuwe werkwijze positief uitpakt doordat ze direct geholpen kunnen worden. 

Impact voor zorgprofessional en zorgaanbieder

We verwachten dat het brede basisteam Jeugd en Gezin voor professionals een interessante werkgever kan zijn. Veel van de bestaande professionals in het sociale wijkteam, op scholen, kinderopvang en consultatiebureaus kunnen, met behoud van arbeidsvoorwaarden, over naar de nieuwe werkgever. Tweedelijnsaanbieders zullen langzaam minder cliënten  krijgen. Voor hen brengt de verandering onzekerheden met zich mee. 

De stichting Buurtteams Jeugd en Gezin krijgt een langjarig contract om deze overgang zorgvuldig uit te voeren. De duur van het contract wordt 3,5 jaar van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2024 en daarna met optie tot verlenging van 3 keer 3 jaar. Voorafgaand aan elke verlenging wordt een evaluatie  voorgelegd aan de gemeenteraad. gaan om de nieuwe werkwijze en de samenwerking in de stad goed te laten slagen.