Datum:

Koninklijke onderscheiding voor de heer L.L.G. Teubner

De heer L.L.G. (Ben) Teubner (68) ‘ontvangt’ woensdag 28 april 2021 online de versierselen behorende bij zijn benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij heeft de Koninklijke onderscheiding ontvangen voor zijn verdiensten als vrijwilliger bij de AWN-Vereniging Nijmegen(AWN Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie) en conservator van het Museum Kasteel Wijchen.

De heer Teubner is sinds 1982 lid van de AWN Nijmegen afdeling en gedurende 20 jaar bestuurslid geweest. Hij heeft aan talloze archeologische opgravingen meegewerkt en diverse opgravingen hebben landelijke bekendheid gekregen zoals de Kopse Hof en St. Josephhof. De heer Teubner heeft mede een belangrijke rol gespeeld bij het voorkomen van grootschalige vernieling van de grafheuvels door ondeskundig bosbeheer in de Hatertse en Overasseltse Vennen.

Binnen de AWN Nijmegen ontstond de werkgroep middeleeuws Nijmegen die uiteindelijk resulteerde in de oprichting van de stichting Stadsarcheologie. De heer Teubner heeft deze samen met toenmalig stadsarcheoloog Jan Thijssen opgericht en is momenteel nog het enige actieve lid uit de beginperiode, 1987. Met zijn opgebouwde grote deskundigheid kan hij vele vondsten van de vindplaats en/of cultuurperiode voorzien en zorgt zo voor archivering van de gegevens.

De heer Teubner is sinds 1989 betrokken bij het Museum Kasteel Wijchen. In de beginjaren als assistent conservator, maar sinds ruim 15 jaar als conservator. Het museum is van groot cultuurmaatschappelijk belang in het Rijk van Nijmegen, met name het Land van Maas en Waal.

De heer Teubner ontving zijn Koninklijke onderscheiding op woensdag 28 april 2021 om 20.00 uur van burgemeester Bruls, tijdens een online jaarvergadering van AWN.