Verkeersstructuur oostzijde Waalsprong

In 2011 besloot de gemeenteraad een Dorpensingel-Oost te realiseren om doorgaand verkeer tussen de gemeente Lingewaard en Nijmegen om de woonwijken heen te leiden. Voorwaarden voor dit besluit waren dat de financiering rond moest komen en dat er akkoord moest zijn met de gemeente Lingewaard. Na diverse verkenningen met de gemeente Lingewaard en de Provincie, werd in mei 2017 de conclusie getrokken dat aanleg van deze Dorpensingel niet haalbaar is. Nu onderzoeken beide gemeentes de Dorpensingel ‘light’, een variant. Omdat daarover nog geen consensus bereikt wordt, blijft de gemeente Nijmegen alternatieve maatregelen onderzoeken. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid  van een knip in de Vossenpelssestraat en een definitieve inrichting van de Vossenpelssestraat als 30 km-zone.