Datum:

Zilveren Waalbrugspeld voor Eric van Gaalen

De heer H.A.A. van Gaalen (Eric) (49) is voorgedragen voor een Zilveren Waalbrugspeld voor zijn jarenlange inzet voor economische groei en ontwikkeling van Nijmegen. 

De heer Van Gaalen is vanuit zijn lidmaatschap bij VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen afgevaardigd als lid en later voorzitter van Taskforce Ondernemersfonds Nijmegen. Vanaf 2009 is hij de vertegenwoordiger vanuit het Economisch Collectief Nijmegen (ECN). 
Gedurende 10 jaar heeft hij, onbezoldigd, een actieve rol vervuld in deze organisatie. Hij heeft partijen samengebracht, initiatieven gestimuleerd, ondernemers gemotiveerd om hun kennis en kunde te bundelen. Om zo - via het Ondernemersfonds -  mooie en economisch renderende projecten voor Nijmegen te realiseren. Dit waren onder andere events die toeristen aantrekken en Nijmegen daarmee op de kaart zetten. 

Maar hier horen ook kruisbestuivingsprojecten bij van startups, duurzaamheidsprojecten en parkmanagement op de werklocaties. Hij zorgde ervoor dat de werkwijze van de Taskforce en de procedure van het Ondernemersfonds steeds eenvoudiger en toegankelijker werden voor subsidieaanvragers.  

De heer Van Gaalen heeft ook een financieel knelpunt bij het Huis voor de Binnenstad kunnen oplossen dankzij zijn financiële kennis. Hierdoor kan het ‘Huis’ extra projecten uitvoeren en ondersteuning geven aan ondernemersinitiatieven ter versterking van de binnenstad van Nijmegen. 

Naast dit alles heeft de heer Van Gaalen zich ingezet voor de verbinding met het Rijk van Nijmegen 2025. En voor afstemming van en (digitale) communicatie over wegwerkzaamheden in de regio voor een goede verkeersdoorstroming. Hij zette zich in voor de bereikbaarheid van en verkeersdoorstroming in Nijmegen. Voor beter onderhoud (in werk en geld) van de openbare ruimte op de bedrijventerreinen. En voor aanpassing/vereenvoudiging van het aanbestedingsbeleid zodat de gunningskans aan lokale ondernemers groter wordt. 

De aanvragers typeren de heer Van Gaalen als verbinder, stimulator, meedenkend, oplossingsgericht, hoor en wederhoor, strateeg, ondernemer en vrijwilliger. En als Nijmegenaar in hart en nieren. 

Burgemeester Bruls reikt de Zilveren Waalbrugspeld uit aan de heer Van Gaalen op dinsdag 28 mei 2019 om ongeveer 17.30 uur. De uitreiking vindt plaats in Museum Het Valkhof tijdens zijn afscheidsreceptie als voorzitter van het ECN.