Datum:

Experiment gesloten coffeeshopketen van start in Nijmegen

Vanaf maandag 17 juni 2024 mogen Nijmeegse coffeeshops starten met de verkoop van gereguleerd geteelde cannabisproducten. Doel van het experiment is om te kijken of en hoe telers legaal geproduceerde en op kwaliteit gecontroleerde hennep en hasj aan coffeeshops kunnen leveren en de coffeeshops uitsluitend legaal geproduceerde producten verkopen.

Overgangsfase

De eerste fase, die in het experiment de overgangsfase heet, duurt ongeveer 3 maanden. Hieraan nemen 10 gemeenten deel, waaronder Nijmegen. In deze fase doen de partijen ervaring op met het nieuwe systeem van teelt tot verkoop, dat wordt geregistreerd in een track en trace systeem. De overheid wijst telers aan en stelt normen voor de kwaliteit van de producten. Coffeeshophouders in de deelnemende gemeenten nemen de producten af van deze telers. Gecontracteerde bedrijven vervoeren deze producten beveiligd naar de shops. 

Voor de coffeeshops betekent dit dat ze hun illegale assortiment geleidelijk vervangen voor het legale. Tijdens deze overgangsfase mogen de coffeeshophouders nog hun andere (niet-gereguleerde) producten verkopen, naast de gereguleerde producten. Klanten van de coffeeshops kunnen in deze fase kennismaken met en wennen aan het nieuwe aanbod. Het streven is dat deze overgangsfase maximaal 13 weken duurt. Daarna volgt de experimenteerfase, waarin coffeeshophouders alleen nog gereguleerde wiet- en hasjproducten van door de overheid aangewezen telers mogen verkopen. Deze experimenteerfase gaat 4 jaar duren. 

Cannabis wordt in dit experiment nog niet legaal. Het gebruik van cannabis blijft gedoogd. Het telen en aanleveren van cannabis wordt in dit experiment gereguleerd door de overheid, om de criminaliteit rond productie, vervoer en verkoop van cannabis te beperken.

Leren van ervaringen

In twee steden, Breda en Tilburg, is al op 15 december 2023 gestart met een aanloopfase. Deze inzichten uit deze fase worden gebruikt om processen en systemen te verbeteren voor een soepeler verloop van de overgangsfase in de andere gemeenten, waaronder Nijmegen. 

Aandacht voor preventie

Het toezien van de overheid op de kwaliteit van cannabis leidt er niet toe dat cannabis veilig of niet schadelijk is voor de gezondheid. Gezondheidsrisico’s als het ontwikkelen van verslaving, cognitieve problemen en psychosen blijven bestaan. Daarom is in dit experiment ook extra aandacht voor verslavingspreventie. Zo zijn er eisen gesteld aan de verpakking en etiketten en wordt de consument geïnformeerd over effecten, gezondheidsrisico’s en verslavingshulp met een bijsluiter. Coffeeshops hebben hiervoor ook instructies ontvangen.

Toezicht

De Inspectie Justitie en Veiligheid houdt toezicht op de geslotenheid van de keten, vanaf de teelt bij de aangewezen teler tot en met de verkoop in de coffeeshop. De gemeente houdt toezicht op de naleving van de normen die aan de coffeeshophouders zijn gesteld. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op de kwaliteit van de geteelde cannabis en de verpakkingseisen.

Meer informatie over het Experiment Gesloten Coffeeshopketen (Rijksoverheid).