Datum:

Gebiedsvisie Vlaams Kwartier: nieuwe woningen, minder verkeer

De gemeente wil de omgeving van de Vlaamsegas en de Tweede Walstraat verbeteren. De eerste resultaten zijn geboekt: er is minder overlast van straatdealers en de buurt ziet er beter uit. Voor de structurele verbeteringen op de lange termijn is nu een gebiedsvisie gemaakt. Deze omvat een groter gebied dat we het ‘Vlaams Kwartier’ noemen. Op de lange termijn wil de gemeente minder verkeer in de binnenstad en meer ruimte voor groen, wonen en winkels. Dat betekent mogelijk sloop van bestaande gebouwen en nieuwbouw voor gemixte doelgroepen.

De Vlaamsegas en omgeving vormen de directe aanleiding voor het gedegen kijken naar dit gebied. Hier wordt gedeald en bezoekers van straatdealers en coffeeshops zorgen voor (parkeer)overlast voor bewoners en een gevoel van onveiligheid. De panden zijn voor een groot deel in slechte staat en er zijn veel blinde muren. De gemeente kiest voor het mogelijk maken van een ingrijpende aanpak in een groter gebied, op de langere termijn. De hoofdlijnen van de nieuwe gebiedsvisie zijn de afgelopen maanden besproken met bewoners, ondernemers, de raad en ander belanghebbenden.

Drie gebieden 

Het eerste gebied waar de gemeente op inzet is de driehoek Vlaamsegas/Tweede Walstraat (richting Molenstraat). De gemeente ziet daarnaast in nog 2 deelgebieden kansen voor verbeteringen. De Molenpoort en omgeving en de ‘voormalige stadswinkel’ met de kantoren en de parkeergarage aan de Mariënburg/Tweede Walstraat. Door deze gebieden in de gebiedsvisie aan elkaar te koppelen ontstaan er nieuwe kansen. Denk aan nieuwe routes die de gebieden met elkaar verbinden, de invulling van de begane grond met voorzieningen en winkels, meer groen en een vergrote leefbaarheid.

Eerste winst

Om alle 3 gebieden te verbeteren en herontwikkelen wil de gemeente op vier fronten aan de slag: veiligheid, verkeer, vastgoed en economie. De gebiedsvisie dient de komende tijd als kader om nieuwe ontwikkelingen aan te toetsen en om deze te stimuleren. Door het gebied integraal te bekijken kunnen ontwikkelingen elkaar versterken. De eerste winsten zijn al geboekt. Door cameratoezicht en extra inzet van politie en handhaving is er minder overlast van straatdealers. De van Welderenstraat heeft een nieuwe inrichting gekregen die het minder aantrekkelijk maakt om ‘rondjes’ te rijden in het gebied. Er is meer contact tussen ondernemers en bewoners en er zijn buurtfeestjes en marktjes. De Eilbrachtstraat wordt binnenkort afgesloten. Schilderingen op de muren van de Vlaamsegas en de Tweede Walstraat laten het gebied er een stuk vrolijker uitzien.

Kansen voor de langere termijn

Het gebied dat de gemeente als eerste wil aanpakken is de driehoek Vlaamsegas/Tweede Walstraat. Stedenbouwkundig zullen vooral nieuwe woningen en voorzieningen het gebied aantrekkelijker en leefbaarder maken, is de verwachting. Belangrijk is het om nieuwe bewoners aan te trekken. Gedacht wordt hier aan jonge creatievelingen en de ‘young urban professionals’. Deze doelgroepen kiezen vaak voor de wat kleinere appartementen waarbij ruimte is op de begane grond voor voorzieningen die passen bij de doelgroep. Er komt daarbij ook ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid zoals daghoreca en ‘leisure’. Deze verandering kan als aanjager dienen voor de twee andere gebieden. Bij de herontwikkeling van het gebied van en rond de Molenpoortpassage en het gebied bij de ‘oude stadswinkel’ is meer ruimte gedacht voor kapitaalkrachtigere doelgroepen en grotere appartementen. In de visie kan  de Molenpoortpassage op de lange termijn vervangen worden door een stratenpatroon met winkels en woningen erboven. Op de plek van de parkeergarage Mariënburg kunnen woningen komen en op de aanrijroute langs het Arsenaal een parkje.

De raad beslist voor de zomer over de gebiedsvisie.