Datum:

Zilveren Waalbrugspeld voor Gerard Lebbink en Alie Lebbink-Hoogveld

De heer Lebbink (87) en Mevrouw Lebbink-Hoogveld (84) zijn voorgedragen voor een Zilveren Waalbrugspeld voor hun jarenlange verdiensten als vrijwilliger bij ZZG Zorggroep. 
 
De heer Lebbink en mevrouw Lebbink-Hoogveld werken al meer dan 25 jaar als vrijwilliger bij wat toen nog Medisch Centrum Dekkerswald heette. In eerste instantie als gastheer en gastvrouw in een van de huiskamers van verpleeghuis Irene. Toen er een ontmoetingsruimte en uitgiftebar kwam, waren zij de eersten die dit samen gingen runnen. Mevrouw Lebbink is het aanspreekpunt en luisterend oor voor familie en bewoners. De heer Lebbink hield zich meer bezig met de materiële zaken rond de bar en de ontmoetingsruimte. 
De heer Lebbink  was ruim 15 jaar een van de steunpilaren van de groep barmedewerkers. Behalve gastheer/gastvrouw in de ontmoetingsruimte hebben zij ook jarenlang deel uitgemaakt van de zondagochtendgroep die de koffie verzorgde met lekkere hapjes. 

In 2011 moest de ontmoetingsruimte helaas sluiten, de heer en mevrouw Lebbink zijn toen ‘overgestapt’ naar de buren, het ZZG Zorghotel. Zij werden daar gastheer/gastvrouw op de zondagochtenden bij de pastorale vieringen. Deze service verdween in 2016, zij kwamen terug als gastheer/gastvrouw en gingen aan de slag bij de kapel Onder de Bogen en dit doen ze nog steeds. Ze doen een extra stapje dat nodig is om dingen voor elkaar te krijgen. 
Daarnaast werken de heer en mevrouw Lebbink al ruim 5 jaar op de dinsdagavond als ontvangstvrijwilligers bij de entree van verpleeghuis De Veste Brakkenstein. 

Ook is de heer Lebbink al bijna 5 jaar als vrijwilliger actief bij Domus Magnus op locatie De Sterreschans (woonzorgvoorziening voor ouderen). 
De heer Lebbink stond in 2007 aan de wieg van de oprichting van de stichting Wijkraad Grootstal. Hij overlegt met diverse instanties en is spreekbuis en intermediair namens buurtbewoners. Hij zit in meerdere werkgroepen en organiseert bijvoorbeeld kerstmarkten voor de wijken Grootstal en Hatertse Hei.

De heer Lebbink is al 53 jaar lid van Vakbond De Unie – Kring Gelderland-Zuid en inmiddels bestuurslid van de Kring Nijmegen en de Kring Gelderland-Zuid.Hij organiseert samen met anderen excursies, themabijeenkomsten en huldigingen, voor met name gepensioneerde Unie-leden in de regio.
 
Burgemeester Bruls reikte de Zilveren Waalbrugspelden uit aan de heer en mevrouw Lebbink op 1 september 2019 om 10.15 uur, in huiselijke kring bij familie thuis, Trajanussingel 97 te Beuningen .