Datum:

Griftdijk-Noord weer open

De Griftdijk-Noord is vanaf zaterdag vanaf 16.00 uur weer open omdat de werkzaamheden zijn uitgesteld. De bussen rijden vanaf zondag weer over de Griftdijk en ook de omleiding voor fietsers wordt opgeheven. Bij de aanleg van het riool voor de nieuwe wijk Koudenhoek moeten de werkzaamheden anders plaatsvinden dan gepland vanwege de vondst van explosieven en een waterleiding waar we ruimer omheen moeten graven.

Omdat de gemeente niet wil dat de Griftdijk-Noord met de Kerst is afgesloten, maken we de weg nu weer dicht. In de loop van 2020 wordt het riool alsnog aangelegd. Omwonenden en andere belanghebbenden krijgen daar op tijd informatie over.

De Knip op de Griftdijk gaat weer in bedrijf en de beelden worden uitgelezen.