Datum:

Koninklijke onderscheiding voor mevrouw Hanneke Berben

Mevrouw J.C.J.M. Berben (65) ontvangt donderdag 13 juni 2019 de versierselen behorende bij haar benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij krijgt de Koninklijke onderscheiding voor haar verdiensten voor haar werkzaamheden als voorzitter van het ROC Nijmegen.

Mevrouw Berben is sinds 2008 voorzitter van het college van bestuur ROC Nijmegen. Zij heeft het ROC Nijmegen omgevormd van een naar binnen gekeerde instelling naar een organisatie die gericht is op de buitenwereld, het bedrijfsleven en instituties waar studenten hun verdere carrière kunnen vormgeven. Medewerkers zijn er trots op bij het ROC Nijmegen te werken en ook de studenten zijn tevreden. Mevrouw Berben zorgt er voor dat mbo-studenten meedoen, een diploma halen en daarmee een perspectief voor zichzelf creëren, een toekomst. Bedrijven, instellingen en gemeenten waarderen het dat het ROC zorgt dat jonge mensen kansen hebben op een plek op de regionale arbeidsmarkt. ROC Nijmegen hoort inmiddels tot de top 10 in landelijke rankings zoals onder andere de landelijke Keuzegids.

Mevrouw Berben heeft actief contact gezocht met andere onderwijsinstellingen in de regio om met elkaar programma’s af te stemmen gericht op aansluitende onderwijs- en begeleidingsprogramma’s. Kwetsbare jongeren worden bij ROC Nijmegen ondersteunt en begeleidt bij de opleidingen Entree en Dienstverlening. Het ROC vervult hiermee een belangrijke taak voor jongeren en statushouders die vanwege hun specifieke problematiek anders ‘buiten de boot’ zouden vallen.

Landelijk en regionaal is mevrouw Berben actief om tot een betere samenwerking te komen in het belang van de ontwikkeling van studenten. Zij was direct betrokken bij het inrichten en starten van de samenwerking binnen NOVIA (vmbo- en mbo-scholen) in de regio. Deze organisatie zorgt bijvoorbeeld voor het realiseren van écht doorlopende leerlijnen tussen vmbo en mbo. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in het beroepsonderwijs verbetert hierdoor. Dit werkt ook positief voor de samenwerking met het werkveld. Ook is mevrouw Berben lid geweest van de stuurgroep RxH, het regionale samenwerkingsverband van 7 ROC’s en 3 hogescholen. Deze groep zorgt voor het bevorderen van mbo-studenten niveau 4 naar hbo-opleidingen.

Mevrouw Berben is bestuurslid van Ieder Talent Telt, de Nijmeegse Innovatieagenda van bestuurders van Radboud Universiteit Nijmegen, Hogeschool Arnhem Nijmegen, ROC Nijmegen, Alliantie Voortgezet Onderwijs, Conexus, KION en de gemeente Nijmegen. Ook is zij bestuurslid van de MBO Raad, zij zet zich daar in voor doorlopende leerroutes in het beroepsonderwijs. Bij het thema sociaal domein weet zij verbanden te leggen tussen de doelgroepen en het werkveld en integratie in de samenleving te bevorderen.
Als lid van de raad van advies van RvN@ zet zij zich in voor verbinding van het onderwijs met mkb-vraagstukken, onder andere door het creëren van LAB-teams.
Mevrouw Berben heeft als lid van de raad van toezicht van Museumpark Orientalis samenwerking met het ROC tot stand gebracht.

Mevrouw Berben is daarnaast al sinds 2003 betrokken bij De Baliegroep. Mensen staan hierbij centraal en er wordt gezocht naar sociale zekerheid en een arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen die mensen ondersteunen. De rol die het beroepsonderwijs hierin kan hebben, heeft zij in deze groep naar voren gebracht.