Datum:

Koninklijke onderscheiding voor de heer H.A. Grimmius

De heer H.A. (Harry) Grimmius (67) ontving vandaag de Koninklijke onderscheiding 'Ridder in de Orde van Oranje-Nassau' voor de door hem geleverde belangrijke bijdragen aan de ontwikkeling van het onderwijs op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

De heer Grimmius is begonnen als rector van het Carmelcollege in Emmen. Deze school groeide onder zijn leiding uit naar een LOOT-school* met werkrelaties naar onder andere voetbal en hoofdklasse handbal. De heer Grimmius is de grondlegger/initiator van het intersectorale beroepsgerichte onderwijsaanbod in het vmbo. Leerlingen hebben hierdoor een bredere kijk op hun vervolgmogelijkheden binnen het mbo. Leerlingen maken pas een definitieve beroepskeuze in het eerste mbo-jaar. Landelijk nemen vele vmbo-scholen aan deze ontwikkelingsrichting deel.

Daarna werd de heer Grimmius voorzitter centrale directie van Het Hooghuis te Oss, Hees en Ravenstein. De scholengemeenschap zocht door een huisvestingsprobleem een locatie. Stadion TOP Oss was nog niet afgebouwd en de vmbo-school werd bij het stadion gebouwd. Het theoretische deel van de school werd op deze manier verbonden met de praktijk van de club. Inmiddels is in Oss de Sportcampus omgezet in de huidige Talentencampus, waarvan de heer Grimmius een van de ‘founding fathers’ wordt genoemd.

De heer Grimmius is in Over- en Midden-Betuwe voorzitter van het college van bestuur Stichting Christelijk Onderwijs Over- en Midden-Betuwe (SgOMB). Tijdens zijn bestuursperiode is de financiële positie van de stichting verbeterd en is er sprake van een professionele planning & control cyclus. De kwaliteit van het onderwijs is op een hoger niveau gekomen en wordt door ouders en leerlingen als goed gewaardeerd. De scholen voldoen aan de normen die de onderwijsinspectie stelt.

Regionaal heeft het vmbo een grote impuls gekregen door implementatie van nieuwe profielen en het starten van ‘On Stage’projecten. Het bedrijfsleven komt dan letterlijk de scholen binnen. Hierdoor wordt de relatie tussen vmbo en het bedrijfsleven versterkt.

Landelijk maakt de heer Grimmius zich als voorvechter en ambassadeur sterk voor de ontwikkeling, implementatie en verspreiding van het concept 10-14 onderwijs. Leerlingen in die leeftijd worden door een docententeam begeleid richting de overstap naar het voortgezet onderwijs. Hij heeft er voor gezorgd dat dit concept zelfs op de ‘agenda’ van het huidige kabinet staat.

 

* Een school voor voortgezet onderwijs waar het met een aangepast lesprogramma voor jonge sporttalenten makkelijker wordt om het volgen van onderwijs met sport te combineren.