Datum:

Heldenpenning (Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon) voor de heer (Mouaz) M. Morad (32)

Vandaag is de heer Morad te gast op het stadhuis. Hij is in het gezelschap van een paar van zijn beste vrienden. De heer Morad is uitgenodigd door burgemeester Bruls en dit heeft alles te maken met zijn toevallige aanwezigheid op de Kaaij, zaterdag 26 februari 2022. 

De heer Morad was op de Kaaij met een vriend en hij vertelde over zijn boottocht van zeven jaar geleden van Syrië naar Nederland. Een paar minuten later bevond de heer Morad zich in de koude Waal. Hij zag dat iemand van de Waalbrug sprong, even bleef drijven en vervolgens kopje onder ging. Hij bedacht zich geen moment en ontdeed zich van zijn kleding en ging het water in. Zonder erbij na te denken dat dit voor hem wel zeer gevaarlijk was. De Waal is tenslotte één van de drukst bevaren rivieren van Europa, het water was koud en er zijn veel verraderlijke stromingen. 

Dit reddingsverhaal is gelukkig goed afgelopen voor de heer Morad. Hij heeft het slachtoffer aan de kant gekregen en deze is door de gebelde hulpdiensten overgebracht naar het ziekenhuis. De heer Morad alsook het slachtoffer hebben deze reddingsactie overleefd. De heer Morad heeft met gevaar voor eigen leven gehandeld en ontvangt hiervoor de Heldenpenning uit handen van de burgemeester. 

De Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon wordt toegekend aan personen die een menslievende daad hebben verricht welke de kenmerken draagt van moed, beleid en zelfopoffering.