Datum:

Waardering huishoudelijke hulp stijgt licht

Nijmegenaren die huishoudelijke hulp krijgen, zijn tevreden over hoe hun huis wordt schoongemaakt. Zij geven hier in het eerste kwartaal van 2019 een hoger cijfer voor dan vorig jaar: 7,9 tegenover 7,7. De waardering voor de huishoudelijke hulp zelf is ook gestegen: 8,4 ten opzichte van 8,1 vorig jaar. De zorgaanbieders scoren met 7,0 ruim voldoende.

Wat kan beter?

Er zijn ook verbeterpunten. Zo hebben cliënten behoefte aan duidelijke afspraken over de inzet van personeel. En over hun bereikbaarheid en vervanging bij ziekte en tijdens vakanties. Verder pleiten zij ervoor dat het personeel voldoende tijd neemt om hun werk goed te doen. 

Bovenstaande resultaten staan in het kwaliteitsonderzoek Huishoudelijke Hulp dat SDO Support (voorheen Wmo Support) heeft uitgevoerd op verzoek van het college. Zij doen deze onderzoeken 2 keer per jaar bij cliënten thuis. Doel is om goed inzicht te krijgen in de kwaliteit van de dienstverlening en te zien waar zaken anders of beter kunnen. Huishoudelijke hulp is, nu mensen langer thuis blijven wonen, namelijk een belangrijke voorziening. 
Het volgende onderzoek vindt plaats in najaar 2019.