Datum:

Zilveren Waalbrugspeld voor Jan Rikken

De heer J.A.L. (Jan) Rikken (74) is voorgedragen voor een Zilveren Waalbrugspeld voor zijn jarenlange inzet voor de Wijkraad Lent (de vroegere Dorpsraad Lent).
 
De heer Rikken is 18 jaar voorzitter geweest van de wijkraad Lent. Hij was medeoprichter van de voorganger van de wijkraad, namelijk de Stichting Dorpsraad Lent (in 1994). De stichting is in 2008 overgegaan in de Stichting Wijkraad Lent. De heer Rikken heeft zich altijd ingezet voor de dorpsgemeenschap Lent. Als voorzitter wist hij altijd boven individuele belangen uit te stijgen. De heer Rikken heeft een onvermoeibare werklust en veel activiteiten in Lent georganiseerd. Van 2012 tot 2018 was hij erevoorzitter van de stichting wijkraad Lent. 
 
Naast de stichting wijkraad Lent is de heer Rikken actief (geweest) bij onder andere de Stichting Lent 800, deze verzorgde het 800-jarig bestaan van Lent in 1996. Ook stond hij in 2005 aan de wieg van de Lentse Oeverspelen (kunst, workshops, kraampjes, kinderactiviteiten, open podium). Hier kwamen jaarlijks tussen de 2.000 en 3.000 bezoekers op af. De heer Rikken was de organisator en penningmeester van deze spelen. 
 
Daarnaast is de heer Rikken bestuurslid van Sport voor Senioren Lent (SSL). Deze gemengde groep 50-plussers sport samen in sportzaal De Spil. Het doel is om daardoor lichamelijk, maar ook geestelijk, in goede conditie te komen en te blijven. 
 
Samen met de heer C. Tanahatoe heeft de heer Rikken in 2015 het Repaircafé Nijmegen-Noord opgezet. Inmiddels is er een flinke groep vrijwilligers die maandelijks het Repaircafé ofwel in de Ster (Lent) ofwel in De Klif (Oosterhout) draaien. 
 
Bovendien is/was de  heer Rikken deelnemer van diverse overlegorganen, zoals 

  • Platform Waalsprong 
  • Diverse gemeentelijke klankbordgroepen
  • Klankbordgroep Ruimte voor de Waal (bij I-Lent)
  • Klankbordgroep Bewoners en Gebruikers Ruimte voor de Waal
  • Klankbordgroep Nijmegen-Noord (het maken van de plassen) 
  • Klankbordgroep Ontgrondingen

Al deze werkzaamheden heeft de heer Rikken met een enorme inzet en gedrevenheid uitgevoerd en nog steeds is hij bezig om Lent mooier, beter en gezelliger te maken. Voor velen in Lent is hij een man met een groot sociaal hart en een fijn mens! 

Burgemeester Bruls reikte de Zilveren Waalbrugspeld uit aan de heer Rikken op maandag 23 september 2019 om 20.30 uur. De uitreiking vond plaats in het Voorzieningenhart De Ster bij het 25-jarig jubileum van de Stichting Wijkraad Lent.