Datum:

Jongerenraad Nijmegen over armoede

Op 9 december presenteerde de Jongerenraad hun adviezen over armoedeproblematiek onder jongeren aan wethouder Petra Molenaar (Werk, Inkomen en armoedebestrijding), twee gemeenteraadsleden en de directie van het Montessori College, Notre Dame en het Citadel College. De Jongerenraad sprak onder andere over een website voor jongeren, gratis bijlessen, en activiteiten en themadagen op school waar leerlingen met elkaar praten over geldzorgen. De boodschap van de jongeren was duidelijk: ongelijkheid is bepalend in je leven, daarom zijn bewustwording, voorlichting en gelijke kansen belangrijk. 
 
De gemeente Nijmegen vroeg de Jongerenraad mee te denken over de armoedeproblematiek. Wat hebben jongeren die in armoede leven nodig om dezelfde kansen als hun leeftijdsgenoten te hebben? Wat vinden ze van de regelingen van de gemeente en stichting Leergeld? Hoe bereiken we meer jongeren met deze regelingen? En hoe maken we het onderwerp bespreekbaar? 
 
De jongeren bevroegen medeleerlingen over het onderwerp, gingen in gesprek met professionals en werkten hun ideeën uit in concrete adviezen. Petra Molenaar: “Ik ben enthousiast over het werk van de Jongerenraad. Zij onderzochten het onderwerp vanuit meerdere kanten en spraken ook namens hun medeleerlingen. En van wie kun je beter advies krijgen om jongeren te bereiken dan van jongeren zelf. Ik heb de Jongerenraad daarom uitgenodigd om ook bij het vervolg weer mee te denken, bijvoorbeeld bij de communicatie.”
 
Een belangrijke tip van de Jongerenraad is een website voor jongeren met alle informatie over regelingen en vergoedingen en succesverhalen van anderen. Bekendheid voor die website en voor de hulp van de gemeente, moet volgens hen komen door posters op school en spotjes op social media. De jongeren benadrukten dat geldzorgen van ouders ook stress geeft bij kinderen en dat het niet altijd mogelijk is om thuis te studeren. Een oplossing daarvoor zou volgens hen studieruimtes kunnen zijn bij bibliotheken of in wijkcentra. Ook adviseren jongeren om bijlessen en huiswerkbegeleiding beschikbaar te maken voor jongeren die opgroeien in armoede.
Om het onderwerp beter bespreekbaar te maken, moeten scholen themadagen en activiteiten organiseren, volgens de Jongerenraad.
 
De Jongerenraad bestaat uit 16 leerlingen uit alle niveaus van het Montessori College, Notre Dame en Citadel College.