Datum:

Kinderen noodopvang Heumensoord gaan tijdelijk in Nijmegen naar school

De colleges van B&W van de gemeenten Nijmegen en Heumen maken het samen met de onderwijsbesturen Conexus, @voCampus en st Josephscholen mogelijk dat kinderen die op Heumensoord verblijven, onderwijs krijgen. Het is mogelijk om 6-8 groepen (90-120 leerlingen) in het primair onderwijs en 8 groepen (112 kinderen) in het voortgezet onderwijs les te gaan geven.

In de afgelopen weken is intensief samengewerkt om dit onderwijs mogelijk te maken. Het zoeken naar docenten, lokalen en financiën was een puzzel die samen is gelegd en resulteert in onderwijs voor kinderen. Het onderwijs zal maandag 18 oktober starten.

Kinderen uit de noodopvang krijgen, anders dan kinderen in AZC’s, niet automatisch onderwijs aangeboden. Op Heumensoord zelf kan geen onderwijs gegeven worden. De locatie voor het primair onderwijs is De Boomgaard en voor het voorgezet onderwijs De Klif. Docenten die de lessen verzorgen zijn zo mogelijk NT2 bevoegd en veelal gepensioneerd. Ook is er contact met de Nijmeegse PABO. De beide schoollocaties hebben nog voldoende leegstaande lokalen om de kinderen op te vangen en onderwijs te bieden. Het gaat om een grote groep kinderen, er is voldoende begeleiding voor de kinderen aanwezig. Met de direct betrokkenen zoals ouders en de buurtbewoners worden goede afspraken gemaakt, zodat zij geen hinder ondervinden.

Coa en ouders

De ouders die in de paviljoens van Heumensoord verblijven zijn geïnformeerd over de mogelijkheid voor onderwijs. Kinderen zullen per bus naar de verschillende locaties worden vervoerd. Over het algemeen spreken kinderen Engels en zijn zij gewend aan een onderwijssysteem.