Datum:

Koninklijke onderscheiding ‘Ridder in de Orde van Oranje-Nassau’ voor de heer G.C.M. de Jong

De heer De Jong (65), inwoner van gemeente Nijmegen, neemt vandaag na 22 jaar afscheid als directeur van de Rudolphstichting in Barneveld. Vandaag heeft hij uit handen van locoburgemeester Hans van Daalen van gemeente Barneveld, een Koninklijke onderscheiding ontvangen.

De heer De Jong is van 2000 tot 1 januari 2022 directeur van de Rudolphstichting. Deze stichting zet zich in voor kinderen die uit huis zijn geplaatst en worden opgevangen in jeugddorp De Glind. In dit jeugddorp zijn 28 gezinshuizen en is er plaats voor ongeveer 120 jongeren. In het dorp zijn alle voorzieningen afgestemd op de behoeften van de jongeren, zoals onderwijs en vrijetijdsbesteding. Naast diverse nieuwe initiatieven die hij (mede) ontplooide, zoals een kinderhospice, een platform gezinshuis.com (franchise gezinshuizen) initieerde hij ook in De Glind een ontmoetings- en horecagelegenheid die tevens stage- en werkplekken opleverde voor jongeren. De heer De Jong initieerde ook het project ‘Zorg en boer’, waardoor zorgboerderijen in de omgeving sterk geprofessionaliseerd zijn. Samen met vrijwilligers heeft hij ervoor gezorgd dat met subsidie van de gemeente het zwembad behouden kon blijven en dat er gratis abonnementen beschikbaar werden gesteld voor de jonge bewoners van het jeugddorp.

De heer De Jong heeft, naast zijn functie als directeur, tal van onbezoldigde bestuursfuncties vervuld. Een kleine greep uit zijn vrijwilligersactiviteiten. De heer De Jong is medeoprichter van de Alliantie Kind in Gezin, een samenwerking van jeugdorganisaties die tot doel had om 10.000 uit huis geplaatste kinderen op te vangen in een gezinsvorm, i.p.v. een instelling. Hij was penningmeester van de Sint Augustinusstichting in Doorn (momenteel Stichting Landgoed Beukenrode) waar hij toetrad toen de stichting in zwaar financieel weer verkeerde. Hij was voorzitter van de Stichting Gezinsinspiratieplein, een landelijk kenniscentrum, penningmeester van de Stichting J.E. van Renesse waar projecten van onderwijsspecialisten worden gesteund voor leerlingen met fysieke en verstandelijke beperkingen. Ook was hij medeoprichter en bestuurslid van de Businessclub Zorg & Welzijn en hier organiseerde hij bijeenkomsten voor leden en stimuleerde het gezamenlijk creëren van nieuwe producten en diensten.

De heer De Jong heeft zich in al die jaren als directeur van de Rudolphstichting enorm ingezet en heeft tal van maatschappelijke nevenfuncties bekleed die ten goede zijn gekomen aan de samenleving en een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het welzijn van uit huis geplaatste kinderen.