Datum:

Koninklijke onderscheiding voor Irma van den Broeck

Mevrouw I.A. van den Broeck (81) ontving op 26 oktober 2017 de versierselen behorende bij de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij kreeg deze Koninklijke onderscheiding voor haar verdiensten als forensisch arts.

Mevrouw van den Broeck was tot september nog werkzaam als freelance forensisch arts voor de GGD Gelderland-Zuid en als gemeentelijk lijkschouwer. Als zodanig verrichtte zij de lijkschouw bij ieder niet-natuurlijk overlijden dat zich tijdens haar dienst aandiende. Daaronder vallen onder andere sterfgevallen als gevolg van verkeers- en arbeidsongevallen, zelfdodingen, euthanasie, moord en doodslag. De taak van de gemeentelijk lijkschouwer is om aan de hand van uitwendig onderzoek van het stoffelijk overschot uitsluitsel te geven over de doodsoorzaak. Daarnaast gaat het in gevallen van niet-natuurlijk overlijden vaak om plotselinge, veelal onverwachte sterfgevallen. Dat dergelijke zaken meestal emotioneel ingrijpende gebeurtenissen zijn, behoeft geen betoog. De forensisch arts heeft bij dergelijke onderzoeken vaak contact met nabestaanden die nog in de eerste emotie van een plotseling verlies verkeren. Onderzoek moet dan ook vaak gebeuren op zeer uiteenlopende plaatsen: soms in een mortuarium, soms in een ziekenhuis, soms langs een grote rivier, soms op het spoor, soms in een keurig nette woning. Soms komt een melding binnen om 10.00 uur, soms tijdens het avondeten, soms midden in de nacht. 

Afgezien van het feit dat de rol van forensisch arts inzet vraagt op bijzondere locaties en geregeld op ongebruikelijke tijden, speelt ook mee dat vaak gewerkt moet worden in emotioneel moeilijke omstandigheden. Vaak was van alle artsen mevrouw van den Broeck het meeste in touw en vaak was zij bereidt om diensten over te nemen van haar collega’s. Mevrouw van den Broeck deinsde er nooit voor terug om ook de mindere aangename kant van het werk te doen. Mevrouw van den Broeck heeft op een geheel eigen wijze invulling gegeven aan een bijzonder beroep. Zij heeft dat zelfs ruim 15 jaar langer gedaan dan van haar mocht worden verwacht. Met het uitoefenen van dat beroep heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd aan ontelbare opsporingsonderzoeken. Maar wellicht nog veel belangrijker : zij heeft een verschil kunnen maken voor slachtoffers en nabestaanden bij de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen. In haar manier van werken en haar professionaliteit steeg zij uit boven het gebruikelijke. Vooral haar empathisch vermogen, gecombineerd met haar passie voor het vak, maken haar uniek. Mevrouw van den Broeck staat bekend als een vakkundig arts en vooral als ‘een geweldig lief mens, met het hart op de juiste plaats’.

Burgemeester Bruls reikte de Koninklijke onderscheiding uit aan mevrouw Van den Broeck op 26 oktober 2017 om ± 17.30 uur tijdens haar afscheidsbijeenkomst in Bistrobar Berlin, Daalseweg 15-17, Nijmegen