Datum:

Meer dan 200.000 persoonsnamen online te doorzoeken

Welke erfenissen kregen mijn voorouders? Dat kun je nu makkelijk opzoeken. Het Regionaal Archief Nijmegen heeft de schepenprotocollen van Nijmegen digitaal toegankelijk gemaakt. Het gaat om 185 boeken met akten over zaken als erfenissen, hypotheken, borgstellingen en schuldbekentenissen. Daardoor zijn de protocollen een belangrijke bron voor stamboomonderzoek.

De schepenprotocollen uit het archief van de Stadsgerichten Nijmegen leveren informatie over de geschiedenis van Nijmegen en haar inwoners in de periode 1596 tot en met 1811. De schepenen (een soort wethouders) van Nijmegen schreven hier de akten in. 

Vrijwilligers

In totaal hebben 30 vrijwilligers bij het Regionaal Archief Nijmegen 25 jaar gewerkt om dit mogelijk te maken. Zij hebben gegevens uit de 185 boeken in de computer ingevoerd en daarmee een unieke bron digitaal toegankelijk gemaakt. Meer dan 200.000 persoonsnamen zijn nu online te doorzoeken.
De schepenprotocollen zijn op naam, datum, locatie en gebeurtenis te doorzoeken. Kijk op regionaalarchiefnijmegen.nl. 
 
Om dit resultaat te vieren is er op 14 november vanaf 15:00 een bijeenkomst in het Huis van de Nijmeegse geschiedenis met onder meer een lezing van dr. J. Kuys over het testament van Stijn Buijs