Datum:

Koninklijke onderscheiding voor mevrouw J.J. (Jo) Lucassen

Mevrouw J.J. Lucassen (81) ontving op 16 november 2018 de versierselen behorende bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij kreeg deze Koninklijke onderscheiding voor haar verdiensten in het onderwijs en de kerkelijke vieringen in het Waterkwartier.

Mevrouw Lucassen is begonnen als lerares bij de RK Theresiaschool en werd na 3 jaar hoofd van de school. Vanaf het begin heeft zij zich ingezet voor de leerlingen uit de wijk het Waterkwartier. Zij  stond  niet alleen tijdens de schooltijd, maar 7 dagen in de week klaar om hen zo goed mogelijk te begeleiden. Het wel en wee van de leerlingen en hun ouders uit het Waterkwartier ging haar aan het hart.  Zij zorgde er vaak voor dat de leerlingen uit deze wijk op een goede school in het voortgezet onderwijs terecht kwamen. Mevrouw Lucassen zorgde er ook  voor dat de school bleef bestaan ondanks teruglopende leerlingaantallen.

Vanaf 1980 heeft mevrouw Lucassen zich ook ingezet voor de kerk in het Waterkwartier, in eerste instantie voor de H. Theresia parochie en na de fusie met de H. Hartparochie (Krayenhofflaan) en de Thomas à Villa parochie (Wolfskuil) voor de Betlehemparochie.

Zij heeft daar in de loop van de jaren alle bestuurlijke functies bekleed, van voorzitter, vice-voorzitter, secretaris tot penningmeester én was 20 jaar lang de steun en toeverlaat van diverse pastoors en priesters van de parochies.

Toen er vanaf 2005 geen pastoor of priester meer was in de Betlehemparochie heeft mevrouw Lucassen er voor gezorgd dat er toch op zondag en feestdagen kerkvieringen waren. Mevrouw Lucassen stond dag en nacht klaar voor de parochianen en verzorgde het parochieblad. Daarnaast leidde zij 38 jaar lang het kerkkoor in de parochie(s), koos te zingen liederen uit en verzorgde repetities met koorleden.  Mevrouw Lucassen uw zorgde ook jarenlang voor de opvang van moeilijke jongeren in de Keet.

Burgemeester Bruls  reikte de Koninklijke onderscheiding uit aan mevrouw J.J. Lucassen op 16 november 2018 om 15.30 uur tijdens een feestelijke bijeenkomst die georganiseerd is om haar te bedanken voor haar inzet voor het onderwijs en de kerkelijke vieringen in het Waterkwartier. Deze bijeenkomst was in de voormalige Betlehemkerk, Tweede Oude Heselaan 171, Nijmegen.