Datum:

Aandacht voor herkenbaar, duurzaam en regionaal in nieuwe inkoopbeleid Nijmegen

De gemeente Nijmegen gaat duurzamer inkopen en blijft aandacht geven aan regionale leveranciers. Daarnaast gebruikt de gemeente voortaan een standaard inkoop- en aanbestedingsbeleid dat landelijk door steeds meer gemeenten wordt gebruikt. Dat staat in het nieuwe inkoopbeleid van de gemeente dat vanaf 1 oktober ingaat.  

Het nieuwe beleid geldt voor iedere gemeentelijke aankoop of aanbesteding vanaf € 50.000,- eenmalig of een inkoop die in totaal de 50.000 euro over een periode van vier jaar overstijgt. In het gemeentelijke inkoopbeleid legt de gemeente vast wat de regels en voorwaarden zijn bij inkopen en aanbestedingen. 

Herkenbaar

Voor ondernemers die aan de gemeente willen leveren, hanteert de gemeente per 1 oktober 2019 een inkoop- en aanbestedingsbeleid dat in de meeste andere gemeenten ook wordt gebruikt. Voor leveranciers die opdrachten hebben van meerdere gemeenten is het zo eenvoudiger werken omdat ze te maken krijgen met een herkenbaar product. Natuurlijk stelt de gemeente ook specifieke eisen op basis van eigen ambities en beleid.

Regionaal ondernemerschap 

De gemeente wil lokaal en regionaal ondernemerschap voldoende kansen bieden in aanbesteding- en inkoopprocessen. Daarom wordt per aanbesteding een inkoopstrategie opgesteld waarbij voor iedere specifieke situatie wordt bepaald op welke wijze lokale en regionale ondernemers een kans kunnen maken op (een deel van) de opdracht. Natuurlijk moet dat wel altijd passen binnen de geldende wet- en regelgeving.

Duurzaam 

Door scherpere voorwaarden te stellen aan de producten, diensten en werken die bedrijven aan de gemeente leveren, wordt milieuvriendelijk en sociaal ondernemen gestimuleerd. In aanbestedingen werkt de gemeente voortaan bijvoorbeeld volgens een stappenplan voor circulair inkopen. Zo wordt bij iedere potentiële inkoop vooraf nog beter gekeken of het product echt nodig is. Als de gemeente het product al heeft, wordt onderzocht of de gebruiks- en levensduur verlengd kunnen worden. Als de gemeente toch het product, of onderdelen daarvan moet aanschaffen, wordt gelet op de toepassing van bijvoorbeeld hergebruikte of gerecyclede materialen. De laatste stap is dat nieuw aan te schaffen materialen zo ontworpen zijn dat ze in de toekomst maximaal ingezet kunnen worden voor een volgende levenscyclus. Bij aanbestedingen moeten aanbieders ook laten zien dat zij een deel van het geld dat zij voor hun diensten aan de gemeente verdienen, investeren in maatschappelijke trajecten die bijdragen aan de samenleving (social return).