Datum:

Nieuwe beleidsregels beoordeling levensgedrag horecaondernemers

Horecaondernemers die een exploitatievergunning en/of een Alcoholwetvergunning aanvragen bij de gemeente Nijmegen, worden volgens nieuwe beleidsregels getoetst op passend levensgedrag voor het uitbaten van een horecabedrijf. Deze gelden zowel voor alcoholschenkende horeca (zoals een café of restaurant) als voor niet-alcoholschenkende (zoals een afhaalzaak of cafetaria).

Nijmegen had eerder geen specifieke beleidsregels. Burgemeesters hadden toen wat meer ruimte in de beoordeling van levensgedrag van de aanvrager van een horecavergunning. Afgelopen voorjaar heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de toetsing van het levensgedrag door burgemeesters. Inmiddels mogen niet alle feiten en gedragingen van een aanvrager/vergunninghouder meer worden meegewogen, en ook niet meer alle oudere feiten. 

Om ondernemers vooraf duidelijkheid te bieden op welke feiten en volgens welke criteria zij worden beoordeeld, zijn deze Nijmeegse beleidsregels opgesteld. Hierin staan de gedragingen benoemd waarop getoetst kan worden, zoals geweld, drugsfeiten, wapenbezit, ordeverstoring, discriminatie en overtredingen van de Alcoholwet. Het doel van de beleidsregels is dat horecabedrijven geen gevaar opleveren voor de veiligheid van bezoekers en omwonenden, de openbare orde in en rond het bedrijf en het woon- en leefklimaat in de omgeving.

Naast deze beleidsregels over levensgedrag zijn er meer regels en criteria waaraan vergunningaanvragen worden getoetst.