Datum:

Jongerencentrum de Mix en wijkcentrum de Kampenaar krijgen nieuwe invulling

Al jaren loopt het gebruik van jongerencentrum de Mix en wijkcentrum de Kampenaar terug. Het college van B&W heeft nu besloten om de panden voor andere doeleinde in te zetten. Hiermee speelt de gemeente geld vrij om andere wijkcentra in de stad te verbeteren en activiteiten in de wijk te stimuleren.

Wijkcentrum de Kampenaar

Het gebruik van wijkcentrum de Kampenaar in stadsdeel Lindenholt is de afgelopen jaren flink teruggelopen. Het gebouw is te warm in de zomer en door de trappen ontoegankelijk. De laatste activiteiten zijn in 2019 verplaatst naar een ander wijkcentrum in het stadsdeel. De Boekenboom, een gratis leenplek voor boeken, blijft voorlopig aanwezig. Op termijn gaat deze over naar ontmoetingsplek de Broederij of naar een van de andere twee wijkcentra in het stadsdeel. Wat er in de toekomst met het pand van de Kampenaar gebeurt is nog niet bekend. 

Jongerencentrum de Mix

Ook jongerencentrum de Mix aan de Krekelstraat wordt de afgelopen jaren steeds minder gebruikt. In het gebouw vinden nog maximaal 6 uur aan jongeren activiteiten per week plaats; de rest van de week staat het jongerencentrum leeg. De jongerenactiviteiten gaan per 1 april 2021 naar het sportmedisch centrum aan de Kamerlingh Onnesstraat. In het pand van de Mix komen tijdelijk atelierruimtes voor kunstenaars. Buurtbewoners kunnen de moestuinen rondom het pand blijven gebruiken. 

Vervolg

In het coalitieakkoord is afgesproken dat de wijkaccommodaties efficiĆ«nt worden gebruikt en dat wijkcentra moeten aansluiten bij behoeften van de wijk. De gemeente gaat samen met bewoners een plan per stadsdeel maken voor de wijkcentra en wijkactiviteiten. Omdat de twee panden niet tot weinig door de wijk gebruikt worden en geld kosten om te beheren is vooruitlopend hierop besloten om deze twee accommodaties te sluiten. Het geld dat bespaard wordt met de sluiting van de twee locaties wil de gemeente reserveren voor deze stadsdeelbrede aanpak. Het streven is om per stadsdeel een goed aanbod van wijkcentra en activiteiten te hebben. Medio 2021 zijn stadsdelen Lindenholt en Zuid als eerste aan de beurt.