Datum:

Nieuwe Nijmeegse cultuurprojecten krijgen subsidie

16 organisaties krijgen deze zomer subsidie om culturele projecten te organiseren. Projecten met muziek, theater, dans, podcasts, storytelling en meer. Op 20 juni 2021 was de sluiting van de subsidieronde Corona Cultuurprojecten. Dit was een regeling waarin culturele zzp’ers en culturele organisaties subsidie aan konden vragen voor het organiseren van projecten die passen binnen de heersende coronamaatregelen. De gemeente is blij verrast met de prachtige en creatieve initiatieven.

Een paar highlights

  • ‘Podcastfestival 2021’ van Stichting Podcastnetwerk. Eind september vindt het podcastfestival in Nijmegen plaats met als thema ‘Neem me mee.’ Het festival laat mensen op verschillende manieren kennis maken, inspireren en motiveren rondom alles wat met podcasts te maken heeft.
  • ‘Verhaal in de stad’ van de Wintertuin. In het najaar gaat De Wintertuin een aantal (Zeer) Korte Verhalen van A.L. Snijders door de stad verspreiden.
  • ‘DSQUARED’ van Shura Glasmacher. Een experiment met cross-over performance op het gebied van dans en beeldende kunst. De Squared box komt tijdens het Big Draw Festival in Nijmegen te staan.
  • Looking for her’ van Sabina Mikelic. : In ‘Looking for her’ vertellen 5 vrouwen uit verschillende landen, samen met de regisseur van de film, een verhaal over het gevoel van verbondenheid met hun nieuwe land Nederland en stad Nijmegen.
  • ‘Liedboekenproject’ van Renée Wijnhoven (Clean Pete). Clean Pete gaat 5 dagen resideren in de Universiteitsbibliotheek van de Radboud Universiteit. De Universiteit heeft omvangrijke collecties met bijzondere liedboeken. Aan de hand van de inspiratie uit het materiaal ontstaat een openbaar concert, mede georganiseerd door het Radboud Erfgoed.

Met deze 16 gehonoreerde cultuurprojecten is er voor iedereen cultuur te beleven in Nijmegen. Culturele organisaties kunnen nog tot 11 juli 2021 subsidie aanvragen voor de subsidieregeling Weerbaar en Wendbaar. Hierbij kunnen vernieuwende of experimentele culturele plannen ingediend worden die helpen bij de toekomst van cultuur in Nijmegen. Van 1 september tot 1 oktober 2021 kunnen culturele organisaties ook weer subsidie aanvragen voor culturele projecten die plaatsvinden in 2022. De precieze voorwaarden worden binnenkort gepubliceerd op nijmegen.nl/subsidies.