Datum:

Nieuwe spelregels invoering betaald parkeren

In maart stelde het college van burgemeester en wethouders spelregels voor het invoeren van betaald parkeren vast. Vervolgens nam de gemeenteraad hier een besluit over tijdens de raadsvergadering van 24 april. De gemeenteraad stelde de spelregels vast met een aantal wijzigingen. Deze nieuwe spelregels gaan vanaf morgen in. 

Volgens de nieuwe spelregels wordt parkeerdrukonderzoek gedaan wanneer 20% van de huishoudens in een straat dit wil. Dit is onderzoek naar de hoeveelheid bezette parkeerplaatsen. Voor dit onderzoek worden minimaal 10 metingen gedaan op bepaalde dagen en tijdstippen. Bij een parkeerdruk van gemiddeld 80% of hoger op tenminste drie meetmomenten wordt betaald parkeren ingevoerd. In gebieden die grenzen aan een gebied waar betaald parkeren geldt, wordt jaarlijks gescand hoe de parkeerdruk is en bij te hoge parkeerdruk wordt ook hier betaald parkeren ingevoerd. Alleen in specifieke gebieden wordt bij nieuwbouwontwikkelingen met meer dan 50 woningen én met parkeergelegenheid op eigen terrein betaald parkeren ingevoerd. Op andere locaties in de stad met nieuwbouwontwikkelingen met meer dan 50 woningen wordt dit eerst voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Gebieden betaald parkeren bij nieuwbouw met meer dan 50 woningen

In de volgende gebieden wordt betaald parkeren ingevoerd bij nieuwbouwontwikkelingen met meer dan 50 woningen én met parkeergelegenheid op eigen terrein: 
> Waalfront (westzijde spoor)
> Waterkwartier
> Wolfskuil
> Stationsgebied
> Hof van Holland
> Binnenstad
> Winkelsteeg
> Spoorstraat Lent
> ROC Zwanenveld
> Winkelcentrum Dukenburg

Eerder optreden bij overlast en duidelijkheid nieuwe bewoners

Met de nieuwe spelregels kan de gemeente eerder optreden bij overlast in bestaande wijken omdat de drempel voor parkeerdrukonderzoek is verlaagd van 50% naar 20%. Door proactief betaald parkeren in te voeren bij grote woningbouwontwikkelingen in bepaalde gebieden, geeft de gemeente duidelijkheid naar nieuwe bewoners en worden bestaande bewoners beschermd tegen parkeeroverlast.

Onderzoeken op verzoek van gemeenteraad

Ook wil de gemeenteraad dat de gemeente twee onderzoeken uitvoert: naar betaalbare parkeeralternatieven voor zorginstellingen en naar parkeerschaarste. Uitkomsten van deze onderzoeken leiden misschien tot aangepaste spelregels voor het invoeren van betaald parkeren.