Kinderopvang en onderwijs

Primair onderwijs, kinderopvang en corona

De scholen voor (speciaal) basisonderwijs en kinderopvang zijn vanaf 8 februari 2021 weer open. 

Om de scholen en kinderopvang open te houden, is het van groot belang dat iedereen de regels volgt. Dit houdt ook in dat u uw kind(eren) laat testen als er misschien sprake is van corona.

Besmettingen voorkomen

Scholen en kinderopvang hebben richtlijnen om te voorkomen dat kinderen en medewerkers besmet raken én dat - als er een besmetting is - iedereen in quarantaine moet. De scholen en kinderopvang bepalen zelf hoe zij die richtlijnen op hun school en kinderopvang het beste kunnen naleven. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld pauzes, het lesrooster en de tussenschoolse opvang anders zijn dan normaal. Zij informeren u hierover.

Voor kinderen en hun ouders gelden de volgende regels:

 • Het dringende advies is om kinderen uit groep 7 en 8 een mondkapje te laten dragen als ze niet op hun plek zitten en als zij met hun groepje onvoldoende afstand kunnen houden van een ander groepje.
 • Kinderen in hogere klassen komen zoveel mogelijk zelf naar school.
 • Ouders van kinderen in lagere klassen brengen en halen in hun eentje hun kind en dragen buiten een mondkapje.
 • Er zijn zo min mogelijk volwassenen in de school en de kinderopvang aanwezig.
 • Scholen en kinderopvang letten er op of kinderen en medewerkers klachten hebben die passen bij het coronavirus. Zij mogen hen naar huis sturen als zij deze klachten.

Strengere regels neusverkoudheid

Vooral vanwege de onduidelijkheid over de besmettelijkheid van de ‘Britse variant’ wordt dringend geadviseerd om kinderen te laten testen én zijn de regels voor neusverkoudheid en quarantaine strenger geworden:

 • Kinderen van 0 – 4 jaar oud met alleen verkoudheidsklachten mogen naar de opvang, maar moeten thuisblijven bij verergering van de klachten.
 • Kinderen van 4 – 12 jaar oud mogen bij verkoudheidsklachten niet naar school of de noodopvang, tenzij er sprake is van chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en benauwdheid.

Wanneer kinderen wel weer naar school mogen en of huisgenoten in quarantaine moeten, leest u in de handreiking.
Via de beslisboom (versie 6 februari 2021) kunt u via een stappenplan bepalen of uw kind wel of niet naar school of de kinderopvang kan.

Testen en quarantaine

Ouders wordt dringend verzocht onmiddellijk contact op te nemen met de school en kinderopvang als zij of hun kind positief zijn getest. Bij een besmetting in een groep of klas, gaan alle kinderen en medewerkers in die groep of klas in quarantaine, tenzij de GGD anders adviseert.

 • Na 5 dagen kan - ook bij kleine kinderen - een test worden afgenomen. Bij een negatieve test mag uw kind weer naar school of de opvang.
 • Als u uw kind niet wil laten testen, dan moet uw kind 10 dagen in quarantaine.
 • Gezinsleden moeten ook in quarantaine als uw kind of u zelf klachten krijgt.

Kindvriendelijke manier van testen

Vanaf 4 april test de GGD op alle testlocaties alle kinderen tot en met 12 jaar met de ondiepe neustest en een keeltest
Bekijk ook de algemene informatie van de GGD Gelderland-Zuid.

Buitenschoolse opvang

Vanaf maandag 19 april gaan ook de buitenschoolse opvanglocaties weer volledig open. Net als bij de kinderdagopvang, de gastouderopvang en het basisonderwijs worden aanvullende maatregelen genomen om mogelijke verspreiding tegen te gaan. De verschillende BSO-locaties hebben het dringende advies gekregen om een locatie-specifiek plan op te stellen. Om zo het mengen van verschillende groepen kinderen te beperken. De kinderopvangorganisaties werken volgens het landelijke protocol Kinderopvang.

Voortgezet Onderwijs

Middelbare scholieren krijgen met ingang van 1 maart 2021 minimaal 1 dag per week fysiek les en zoveel meer als mogelijk. Scholen kunnen ervoor kiezen om op externe locaties les te geven, zoals sportzalen of kerken, op basis van dezelfde voorzorgsmaatregelen als in de school.

Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

 • Scholen krijgen ruimte om maatwerk te leveren waarbij ze, zoals eerder afgesproken, prioriteit geven aan examenleerlingen, leerlingen in een kwetsbare positie en leerlingen die praktijkgerichte lessen volgen. Verder volgen leerlingen afstandsonderwijs.
 • De scholen kunnen ervoor kiezen om leerlingen in vaste tweetallen te laten werken. Leerlingen die een vast tweetal vormen, hoeven onderling geen afstand te houden. Op die manier kunnen meer leerlingen fysiek naar de les. Dit zal niet voor alle lessen mogelijk zijn.
 • Iedereen die zich door de school verplaatst, houdt zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand en draagt een mondkapje.
 • Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs en leerlingen die praktijkgerichte lessen in het vmbo volgen, houden zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand.
 • Scholen houden gespreide pauzes en begin- en eindtijden aan en vaste looproutes.
 • Leerlingen moeten naar huis als ze klachten hebben. Als een leerling of leraar positief is getest, gaan degenen die langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een besmet persoon zijn geweest, in quarantaine.
 • Voor precieze invulling van de maatregelen op de verschillende scholen verwijzen wij u naar de eigen websites van de VO-scholen

Vragen of onduidelijkheden

Op de website van de rijksoverheid staan alle regels en de actuele informatie. Heeft toch nog vragen, neem dan contact op met uw school en/of kinderopvang. Of stuur een mail naar coronavragen@nijmegen.nl.