Kinderopvang en onderwijs vanaf 16 december 2020

Basisonderwijs en kinderopvang

Vanaf woensdag 16 december 2020 tot en met 7 februari 2021 zijn de scholen voor (speciaal) basisonderwijs en kinderopvang gesloten. 

Voor het basisonderwijs en de kinderopvang verwacht het Kabinet dat de sluiting eindigt op 25 januari 2021. Het kabinet neemt definitief een besluit om op basis van een OMT-advies in de week van 18 januari 2021.

Noodopvang voor ouders met cruciaal beroep

Kinderen met ouders die werken in een cruciaal beroep kunnen gebruik maken van de noodopvang bij de basisschool of de kinderopvang.

  • Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep heeft, is het verzoek om de kinderen zoveel mogelijk zelf op te vangen.
  • Ouders moeten zichzelf melden bij de kinderopvang/scholen. U hoeft geen werkgeversverklaring te laten zien als u in een cruciaal beroep werkt.
  • De scholen zijn verantwoordelijk voor het verzorgen van thuisonderwijs én voor noodopvang tijdens reguliere onderwijstijden.
  • De kinderopvang (inclusief buitenschoolse opvang) biedt noodopvang aan voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang, voor het aantal uren in het contract. 
  • Scholen en kinderopvang mogen verschillende locaties samenvoegen om de noodopvang te organiseren.
  • De gastouderopvang blijft open. Wel geldt het dringende verzoek om de opvang alleen te gebruiken als ouders een cruciaal beroep hebben of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.

Geen 24 uurs (nood)opvang

Er is alleen opvang tijdens de reguliere openingstijden. Er is dus geen 24 uurs opvang in Nijmegen.

Noodopvang voor kinderen in een kwetsbare positie

De noodopvang staat ook open voor kinderen in een kwetsbare positie. De aanmelding van Nijmeegse kinderen verloopt via de eigen kinderopvang en/of school. De directie beoordeelt zelf of een kind in aanmerking komt voor noodopvang.

Leerlingenvervoer

Kinderen die gebruik maken van het leerlingenvervoer kunnen deze blijven gebruiken als zij in aanmerking komen voor noodopvang. Ouders moeten dit zelf melden bij leerlingenvervoer.

Vragen of onduidelijkheden

Op www.rijksoverheid.nl staan alle regels en de actuele informatie. Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij uw school en/of kinderopvang of mail naar coronavragen@nijmegen.nl.

Voortgezet onderwijs, mbo, hbo en universiteit

Ook deze onderwijsinstellingen zijn in principe gesloten vanaf woensdag 16 december 2020 tot en met 7 februari 2021.
Voor meer informatie over onderwijs op afstand en noodopvang van leerlingen in kwetsbare thuisomstandigheden kunt u terecht bij de scholen en opleidingen.