Kinderopvang en onderwijs

Deze pagina is bijgewerkt op 22 mei.

Vanaf 11 mei zijn de kinderopvang, buitenschoolse opvang en gastouders opengesteld, evenals het de speciaal onderwijs.
De basisscholen zijn open met aangepast rooster. Ouders/verzorgers worden door de scholen geïnformeerd.

Let op! Vanaf 8 juni zal deze noodopvang worden afgebouwd, omdat de scholen, kinderdagopvang, gastouderopvang en buitenschoolse opvang weer volledig open gaan. Dit geldt ook voor de noodopvang van kwetsbare kinderen. Tot 8 juni blijven de volgende afspraken gelden.

Voor de jongste kinderen tussen 0 en 4 jaar wordt de noodopvang verzorgd door de eigen kinderopvang of door de eigen gastouder.

Voor schoolgaande kinderen regelen de scholen deze noodopvang tijdens de reguliere schooltijd. Na schooltijd en in de meivakantie wordt dit door de eigen organisatie voor buitenschoolse opvang gedaan. Ouders moeten zichzelf melden bij de kinderopvang/scholen. Lees de veelgestelde vragen over coronavirus en kinderopvang

De scholen en de kinderopvang blijven na 11 mei verantwoordelijk voor het bieden van ‘noodopvang’ voor kinderen tussen 0 en 12 jaar; de noodopvang blijft beschikbaar totdat het Kabinet een besluit neemt over de opheffing van deze voorziening.

Als in een gezin een ouder een cruciaal beroep heeft in een van de vitale sectoren is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen omdat de druk op de kinderopvang en scholen groot is. Als ouder(s) op onoverkomelijke problemen stuiten bij het opvangen van de kinderen kan een beroep gedaan worden op noodopvang.
De beoordeling of een kind van een ouder met een cruciaal beroep in een van de vitale sectoren gebruik kan maken van de noodopvang, gebeurt in Nijmegen door de scholen en kinderopvang.

De noodopvang staat ook open voor de kinderen uit kwetsbare gezinnen. De aanmelding van Nijmeegse kinderen verloopt via de kinderopvang, scholen, gecertificeerde jeugdinstellingen en jeugdhulpverleners. Deze instanties verwijzen door voor een beoordeling door de gemeente of het kind een plaats krijgt in de noodopvang. Aanmelding loopt via regieteam@nijmegen.nl. Ouders kunnen hierover contact opnemen met de kinderopvangaanbieder en de scholen. Dus geen rechtstreekse aanmelding door ouders bij de gemeente.

Let op! Vanaf 8 juni is de noodopvang alleen nog beschikbaar in avond, nacht en weekenden voor ouders die in de zorg werken. Deze mogelijkheid blijft in ieder geval beschikbaar tot 1 juli. Mochten (andere) ouders toch behoefte hebben aan extra opvang dan kunnen zij dit op de gebruikelijke manier aanvragen bij kinderopvangorganisaties en gastouders.

Wij hebben 2 organisaties bereid gevonden om 24-uurs opvang te organiseren voor kinderen tussen 0 en 12 jaar van ouders in vitale beroepen, op het moment dat er voor deze specifieke groep noodzaak is aan opvang buiten reguliere openingstijden van de kinderopvang, in het weekend en op feestdagen (Hemelvaart op 21 mei, op 22 mei en 2e pinksterdag).
De 2 aanbieders zijn

  • KION
  • Nannies CWZ 

Ouders kunnen zich via de website van de aanbieders rechtstreeks aanmelden voor opvang buiten de reguliere opvangtijden. 

Deze voorziening geldt (voorlopig) voor kinderen van Nijmeegse ouders.

Brief aan ouders over noodopvang kinderen vanaf 11 mei

Oproep: maak zo min mogelijk gebruik van de noodopvang. Deze brief is op 8 mei via de basisscholen/kinderopvang verstuurd naar de ouder(s)/verzorger(s).

Voortgezet onderwijs

Vanaf 2 juni gaan de scholen in het voortgezet onderwijs in aangepaste vorm open. 

Voortgezet speciaal onderwijs

Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs gaan per 2 juni ook open. Gezien de groep leerlingen en de grote variatie in het speciaal voortgezet onderwijs, kan maatwerk nodig zijn. Het is mogelijk dat scholen nog niet volledig open kunnen, of dat bepaalde leerlingen om medische redenen vanaf 2 juni niet of gedeeltelijk naar school komen. 

Ouders/verzorgers worden door de scholen geïnformeerd.

 

 

Basisscholen zijn sinds 11 mei voor de helft van de tijd open voor leerlingen. De basisscholen gaan op 8 juni weer helemaal open, tenzij uit lopende onderzoeken blijkt dat dit niet verantwoord is.

Ouders/verzorgers worden door de scholen geïnformeerd.

 

De buitenschoolse opvang (BSO) gaat vanaf 8 juni weer helemaal open. De kinderen kunnen vanaf dan weer op hun normale vertrouwde dagen op de BSO terecht.

Daarmee stopt ook de vergoeding die ouders van de overheid krijgen voor het doorbetalen van de eigen bijdrage voor de kinderopvang. De vergoeding geldt voor de periode van 16 maart tot 8 juni.

De noodopvang tijdens reguliere schooltijden overdag stopt in principe. De noodopvang in de avonden en in het weekend is vanaf
8 juni  alleen open voor ouders die in de zorg werken.

Toezichthouders van de GGD zijn opgeroepen om soepel om te gaan met de overmachtsituaties als gevolg van (de richtlijnen van het RIVM over) het coronavirus.  Dit geldt ook voor de handhaving. 
Meer informatie op de site van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid.

De gemeente Nijmegen gaat ervan uit dat scholen en kinderopvang het beste in staat zijn om de opvang voor kinderen van ouders met een cruciale functie vorm te geven. En dat dit ook het beste aansluit bij de leefomgeving van kinderen en ouders. Wij vertrouwen hierbij op de professionaliteit en verantwoordelijkheid van de scholen en kinderopvang.  
Kan dit niet (langer) of er zijn acute problemen? Meld dit dan bij het speciaal hiervoor ingerichte meldpunt. De gemeente Nijmegen zoekt dan samen met de (andere) scholen en kinderopvang naar een passende oplossing.  

Voor acute problemen – bijvoorbeeld als de kinderopvang uw kinderen niet meer kan opvangen – vragen wij u uw probleem te melden via een mail aan: coronavragen@nijmegen.nl.

De gemeente Nijmegen wenst u succes in deze lastige periode en bedankt u voor uw medewerking.