Laptop aanvragen schoolgaande kinderen

Heeft u een kind in het primair of voortgezet onderwijs en geen laptop of computer om het thuisonderwijs te volgen?