Noodkinderopvang en corona

Vanaf woensdag 18 maart 2020 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de coördinatie van de noodkinderopvang.  

Kinderopvang, gastouders, buitenschoolse opvang en de scholen voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar zijn gesloten vanaf 16 maart 2020. Hieronder leest u hoe de gemeente Nijmegen hiermee omgaat en welke uitgangspunten worden gehanteerd.

Op maandag 30 maart is besloten dat de noodopvang ook open staat voor de kinderen uit kwetsbare gezinnen. De aanmelding verloopt via professionals van kinderopvang, scholen, gecertificeerde jeugdinstellingen en jeugdhulpverleners. Deze instanties verwijzen door voor een beoordeling door de gemeente of het kind een plaats krijgt in de noodopvang.

Ouders kunnen hierover contact opnemen met de kinderopvangaanbieder en de scholen. Dus geen rechtstreekse aanmelding via de gemeente.

1.    Primaire verantwoordelijkheid

De scholen en de kinderopvang zijn verantwoordelijk voor het bieden van ‘noodopvang’ voor kinderen tussen 0 en 12 jaar in de periode tot en met 28 april 2020.  

Als in een gezin een ouder een beroep heeft in een van de vitale sectoren is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen. Als dat niet lukt kan een beroep gedaan worden op de noodopvang. 

2.    Voor de jongste kinderen tussen 0 en 12 jaar

Voor de jongste kinderen tussen 0 en 4 jaar wordt de opvang verzorgd door de eigen kinderopvang of door de eigen gastouder.

Voor schoolgaande kinderen regelen de scholen deze opvang tijdens de reguliere schooltijd. Na schooltijd wordt dit door de eigen organisatie voor buitenschoolse opvang gedaan. Ouders moeten zichzelf melden bij de kinderopvang/scholen. Lees de veelgestelde vragen over coronavirus en kinderopvang

3.    24 uurs (nood)opvang

Wij hebben 3 organisaties bereid gevonden om 24-uurs opvang te organiseren voor kinderen tussen 0 en 12 jaar oud van ouders in vitale beroepen, als er voor deze specifieke groep behoefte is aan opvang buiten reguliere openingstijden van de kinderopvang en in het weekend.
De 3 aanbieders zijn

  • KION
  • Nannies CWZ 
  • Kinderopvang Heyendael

Ouders kunnen zich via de website van de aanbieders rechtstreeks aanmelden voor opvang buiten de reguliere opvangtijden. .

Deze voorziening geldt (voorlopig) voor kinderen van Nijmeegse ouders.

4.    Toezicht en handhaving 

Toezichthouders van de GGD zijn opgeroepen om soepel om te gaan met de overmachtsituaties als gevolg van (de richtlijnen van het RIVM over) het coronavirus.  Dit geldt ook voor de handhaving. 
Meer informatie op de site van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid.

5.    Coördinerende rol van de gemeente Nijmegen

De gemeente Nijmegen gaat er van uit dat scholen en kinderopvang het beste in staat zijn om de opvang voor kinderen van ouders met een cruciale functie vorm te geven en dat dit ook het beste aansluit bij de leefomgeving van kinderen en ouders. Wij vertrouwen op de professionaliteit en verantwoordelijk van de scholen en kinderopvang in deze.  
Kan dit niet (langer) of er zijn acute problemen? Meld dit dan bij het speciaal hiervoor ingerichte meldpunt. De gemeente Nijmegen zoekt dan samen met de (andere) scholen en kinderopvang naar een passende oplossing.  

Meldpunt gemeente Nijmegen

Voor acute problemen – bijvoorbeeld als de kinderopvang uw kinderen niet meer kan opvangen – vragen wij u uw probleem te melden via een mail aan: coronavragen@nijmegen.nl.

De gemeente Nijmegen wenst u succes in deze lastige periode en bedankt u voor uw medewerking.