Ondernemen en coronavirus

Er komt tijdelijke inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten. Deze regeling geldt ook voor zzp’ers. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt.
Meer lezen en aanvragen via de knop 'financiële hulp'.

financiële hulp

financiële hulp Het inloggen is geannuleerd.

Tijdelijke maatregelen gemeente 24 maart 

De gemeente Nijmegen heeft op 24 maart een aantal tijdelijke maatregelen genomen als aanvulling op het landelijke maatregelenpakket.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Extra groepen ondernemers in de non-food-sector zoals kledingwinkels kunnen vanaf maandag 30 maart 2020 ook gebruikmaken van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS).

Kijk voor de regeling en het aanvraagformulier op de site van de rijksoverheid.

Tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Deze maatregel vervangt de werktijdverkorting (WTV), die wordt ingetrokken. Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’. En hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Zo kunnen werkgevers werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. Ook oproepkrachten vallen hieronder. Als u al een aanvraag voor WTV gedaan had, wordt die vanaf nu beschouwd als aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. U hoeft dan niets te doen en krijgt vanzelf bericht.

Lees meer over de NOW-maatregel op kvk.nl/corona.

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten: BMKB-C

Om ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen te helpen, zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Deze aangepaste regeling heet de BMKB-C en geldt vanaf 16 maart. Met de maatregel kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank. Bijvoorbeeld om rekeningen te kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken.

Lees meer over het BMKB-C op kvk.nl/corona

Uitstel betalen belasting

Brengt het coronavirus uw bedrijf in de problemen? Dan kunt u de Belastingdienst vragen om een bijzonder uitstel van betaling van bijvoorbeeld uw inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

Geef uw reden voor uitstel schriftelijk aan bij de Belastingdienst, pas daarna zetten zij de invordering stop. De Belastingdienst beoordeelt uw aanvraag pas later. Betaalt u de komende maanden te laat uw belasting, dan krijgt u hiervoor geen boete van de Belastingdienst.

Lees meer over uitstel van belasting betalen op kvk.nl/corona

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

MKB’ers en grote bedrijven die moeite hebben om bankleningen en –garanties te krijgen kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO geeft de overheid een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Het maximum per onderneming ligt tijdelijk op 150 miljoen euro. Het kabinet ‘committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is’.

Deeltijd-WW, Werktijdverkorting

Bent u een ondernemer met personeel en bent u zwaar getroffen door de gevolgen van het coronavirus?  Onder bepaalde omstandigheden kunt u een beroep doen op de al bestaande werktijdverkortingsregeling. Die regeling is toepasbaar als u tijdelijk geen werk meer hebt voor (een deel) van uw personeel. En als dat komt door omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen. Kijk op de website van het UWV.

Op rijksoverheid.nl/coronavirus vindt u antwoorden op veelgestelde vragen van ondernemers.

17 maart: het kabinet maakte een pakket aan maatregelen bekend om ondernemers en hun werknemers te steunen.

Websites

Of bel het landelijke informatienummer van de rijksoverheid 0800 - 1351.

Komt u er dan niet uit? Het OndernemersPunt van de gemeente Nijmegen kan met u meedenken.