Regels livestreamen en digitaal uitzenden

Steeds meer organisaties en bedrijven gebruiken livestreamen als andere keuze voor bijeenkomsten met publiek. 

Openbare gebouwen

Vanwege de coronamaatregelen zijn openbare locaties dicht voor publiek. Behalve als hiervoor een uitzondering is gemaakt in de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 (Trm). Openbare locaties zijn voor publiek toegankelijke ruimtes als horecazaken, zalencomplexen, winkels, sportlocaties, wijkcentra en dergelijke.

Het is toegestaan om livestreams in een publiek toegankelijke ruimte op te nemen als deze opnames gemaakt worden door en met het eigen personeel van die locatie. Mensen die er zelf werken zijn geen publiek dus alleen zij mogen aanwezig zijn en livestreamen.

Voorbeelden streamen vanuit openbare gebouwen:

  • Een café exploitant mag vanuit zijn kroeg in zijn eentje een pubquiz streamen
  • Medewerkers van een sportclub mogen een workshop streamen, onder voorwaarde dat ze zelf alles doen
  • Vanuit een concertgebouw of theater mag je een livestream uitzending maken met professionele artiesten. Dit geldt niet voor amateurkunstbeoefenaars. Het moet dan dus gaan om culturele podia waar deze optredens normaal gesproken ook plaats mogen vinden. 
  • Een ontmoetingscentrum dat haar ruimte openstelt om een livestream van een (carnavals)vereniging op te nemen mag niet. Want in een openbaar gebouw mag alleen eigen personeel aanwezig zijn om te streamen. Het gaat niet om een cultureel podium en niet om professionele artiesten. 

Besloten gebouwen

Een besloten gebouw is bijvoorbeeld een eigen bedrijfshal, een eigen loods of een clubhuis van een vereniging waar uitsluitend leden mogen komen (dus niet een sportschool of sportclub). Dit gebouw is nooit voor publiek toegankelijk. De eigenaar mag een livestream maken vanuit zijn besloten gebouw. Een plaats is niet besloten als er steeds sprake is van wisselende gebruikers die de locatie huren, anderen dan werknemers vrije toegang hebben of iedereen met of zonder afspraak het pand kan betreden.

Voorbeeld streamen vanuit besloten gebouw of woning:

  • Een (carnavals)vereniging mag vanuit haar eigen loods een livestream maken. Het mag geen feestje worden, want ook feestjes op een besloten plaats, zijn op dit moment verboden evenementen
  • Bewoners mogen zelf livestreamen vanuit hun woning. Je mag dit momenteel niet met meer dan 1 bezoeker doen