Sportactiviteiten

11 mei: nieuwe richtlijnen voor 18+'ers

Nieuwe richtlijnen voor 18+'ers vindt u hieronder bij 'Zo werkt het voor 18+'. 

Wij adviseren u om op de hoogte te blijven van de informatie en adviezen van NOC*NSF.

29 april: sportactiviteiten voor kinderen en jongeren

Vanaf 29 april kunnen kinderen tot en met 12 jaar en jongeren van 13 tot en met 18 jaar weer meedoen aan begeleide buitensportactiviteiten. Buitensportverenigingen kunnen direct zelf aan de slag. Binnensportverenigingen en andere groepen die het sporten voor kinderen (weer) op willen starten, moeten zich eerst bij ons aanmelden. Wij bekijken dan met u de mogelijkheden.

Meld u aan

 • Buitensportverenigingen kunnen zelf activiteiten aanbieden op de plekken die zij normaal ook gebruiken. In verband met onderhoud zijn de natuurgrasvelden op dit moment niet beschikbaar.
 • Voor binnensportverenigingen, particuliere groepen, commerciële partijen en dergelijke geldt dat zij activiteiten kunnen aanbieden, na aanmelding bij de gemeente. Binnen 2 dagen neemt een medewerker contact op om de mogelijkheden te bespreken en afspraken te maken
 • Sporten in de openbare ruimte kan alleen een locatie worden gebruikt met toestemming van de gemeente Nijmegen
 • Meer informatie vindt u op de website van de rijksoverheid en in deze brief aan sportverenigingen Nijmegen (pdf, 157KB)
 • Aanvullend is nog dit bericht uitgegaan naar de sportverenigingen
 • (Interne) clubwedstrijden zijn toegestaan voor jeugd tot en met 12 jaar

Spelregels buitensportlocaties

 • Alleen kinderen/jongeren en de sportbegeleider mogen op de sportlocatie komen
 • Het clubhuis/kantine is gesloten. De toiletten zijn open
 • Kinderen/jongeren komen in sportkleding naar de locatie. Ze kunnen zich niet omkleden en niet douchen en gaan na de activiteit naar huis
 • Ouders die de kinderen brengen of halen, mogen niet op de locatie blijven
 • De roosters worden zo gemaakt dat er minstens een half  uur ruimte is tussen de verschillende trainingsgroepen. Zo lopen komende en gaande jongeren en halende en brengende ouders elkaar niet in de weg

Voor 18+ ligt de verantwoordelijkheid niet bij de gemeente, maar bij de sportaanbieders en de sporters zelf. Na 22 mei zijn sportaanbieders verantwoordelijk voor desinfectiematerialen zoals handschoenen, zeeppompjes enzovoort.

Regels voor 18+

 • Vanaf 11 mei mogen 18+'ers weer buiten sporten 
 • Houd u aan de hygiënemaatregelen en houd onderling 1,5 meter afstand
 • Aanbieders van binnensporten mogen buiten activiteiten aanbieden:
 • Omkleden en douchen gebeurt thuis. Kleedkamers zijn alleen open om de toiletten te gebruiken
 • In de openbare ruimte gaan sportactiviteiten voor kinderen vóór sportactiviteiten voor 18+'ers
 • Binnensporten blijven niet toegestaan

Aanbieders van binnensport die activiteiten willen aanbieden op de sportparken moeten dit vooraf afstemmen met de gemeente via het loket jeugdsportcorona@nijmegen.nl Na melding neemt een buurtsportcoach met de aanbieder contact op. De buurtsportcoach gaat u helpen bij het leggen van contacten met andere gebruikers van het sportpark.

Accommodaties

Wat betekenen de nieuwe maatregelen voor de binnen- en buitensportaccommodaties?

Binnensportaccommodaties (inclusief binnenzwembaden) zijn gesloten. De buitensportverenigingen op de sportparken in de gemeente Nijmegen kunnen de jeugdactiviteiten zelfstandig aanbieden op de bij hen in gebruik zijnde locaties en tijdens de door de vereniging gehuurde uren. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het feit dat de natuurgrasvelden door het onderhoud dat in deze periode wordt uitgevoerd, niet beschikbaar zijn.

Sportaanbieders die normaal op natuurgras trainen en andere sportaanbieders (zoals binnensportverenigingen, particuliere groepen, commerciële partijen en dergelijke) kunnen een aanvraag indienen om gebruik te maken van de kunstgrasvelden op de buitensportaccommodaties. Zij moeten zich daarvoor altijd eerst aanmelden bij de gemeente via de groene knop. Na aanmelding neemt een van onze buurtsportcoaches binnen 2 dagen contact op met de aanbieder om de mogelijkheden te bespreken en verdere afspraken te maken.

Mogen andere sportaanbieders sportactiviteiten organiseren op buitensportaccommodaties of in de de openbare ruimte?

Voor sportaanbieders zoals binnensportverenigingen, particuliere groepen, commerciële partijen e.d. geldt dat ook zij activiteiten kunnen en mogen aanbieden op de buitensportaccommodaties én in de openbare ruimte (met uitzondering van de Cruyff Courts en het Goffertbad, deze zijn gesloten). Sporten in de openbare ruimte kan alleen een locatie worden gebruikt met toestemming van de gemeente Nijmegen, Zij moeten zich daarom altijd eerst aanmelden bij de gemeente via de groene knop hierboven. Na aanmelding neemt een van onze buurtsportcoaches binnen 2 dagen contact op met de aanbieder om de mogelijkheden te bespreken en verdere afspraken te maken.

Hoe zit het met kleedkamers, mag daar wel omgekleed worden?

Clubhuis/kantine is gesloten. In de kleedkamers zijn alleen de toiletten beschikbaar. Kinderen/jongeren komen in sportkleding naar de locatie. Douchen/omkleden is niet mogelijk.

Veiligheidsmaatregelen

Wat zijn de veiligheidsrichtlijnen voor de sportactiviteiten?

Hierbij hanteren we de richtlijnen van het RIVM en de spelregels op de buitensportaccommodaties:

RIVM richtlijnen

 • Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden)
 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen
 • Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan
 • Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor jongeren nog steeds: blijf thuis

Spelregels op de buitensportaccommodaties

 • Sportlocatie is alleen toegankelijk voor de kinderen/jongeren en de sportbegeleider
 • Clubhuis/kantine is gesloten. In de kleedkamers zijn alleen de toiletten beschikbaar
 • Kinderen/jongeren komen in sportkleding naar de locatie. Douchen/omkleden is niet mogelijk
 • Kinderen/jongeren gaan direct na de activiteit naar huis
 • Ouders die de kinderen brengen of halen mogen niet op de locatie aanwezig zijn/blijven

Adviezen NOC*NSF

 • In het algemeen wordt aangeraden om regelmatig uw handen te wassen en sportmaterialen te desinfecteren na gebruik. Een oppervlak dat mogelijk besmet is, kun je eenvoudig reinigen met een gewoon schoonmaakmiddel.
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te bewaren, maar moeten wel zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaren ten opzichte van de begeleider of trainer.
 • Kijk voor alle adviezen op de website van het NOC*NSF.

Dat er nu kinderen en jongeren kunnen gaan en ook kunnen blijven sporten kan alleen als wij ons met elkaar aan de spelregels en richtlijnen houden. Daarom doe ik ook een dringend beroep op u allen om deze spelregels en richtlijnen goed ter harte te nemen en na te leven. Om alles in goede en vooral ook veilige banen te kunnen leiden, zal er op regelmatige basis door Handhaving en Toezicht en/of politie gecontroleerd worden op de verschillende locaties. De aanbieder van de activiteit is verantwoordelijk voor naleving van de beschreven voorwaarden.

Wie is verantwoordelijk voor en het praktisch inregelen van de RIVM richtlijnen?

Het is de verantwoordelijkheid van de sportaanbieder, al dan niet in samenspraak met de bond, om de RIVM richtlijnen na te leven. Vragen hierover kunt u stellen via de mail jeugdsportcorona@nijmegen.nl.

Hoeveel personen en begeleiders mogen er tijdens een sportactiviteit actief zijn?

Zolang de RIVM richtlijnen gehanteerd worden en de sportactiviteit op een verantwoorde manier georganiseerd wordt, gelden er verder geen maximum aantallen. Het is belangrijk dat begeleiders zich houden aan de richtlijn van 1,5 meter afstand.

Uitvoering

Waar moet ik binnen het sportaanbod rekening mee houden?

Bekijk hiervoor het protocol vanuit NOC*NSF

Kunnen verenigingen, die normaliter gebruik maken van (sport)studenten, hier nog steeds gebruik van maken bij de uitvoering van de sportactiviteiten?

In afstemming met de opleiding en betreffende student(en) kunnen ze ingezet worden bij de uitvoering van de sportactiviteiten.

Moet de sportaanbieder gehoor geven aan de oproep van het kabinet om niet-leden deel te laten nemen aan de clubgebonden sportactiviteiten?

Als gemeente Nijmegen ondersteunen we de oproep van het kabinet. De buurtsportcoach kan hierbij meedenken en eventueel ondersteunen.

In hoeverre zijn verenigingen verzekerd voor niet-leden?

Sportaanbieders zijn over het algemeen niet verzekerd voor niet-leden. De buurtsportcoach kan ondersteunen wanneer een vereniging zich wil openstellen voor niet-leden. Als u dit wilt kunt u dit aangeven op het aanmeldformulier dat u vindt onder de groene knop hierboven.  

Heeft u nog vragen? Mail naar jeugdsportcorona@nijmegen.nl