Tijdelijke maatregelen corona

Het coronavirus heeft veel gevolgen voor inwoners, ondernemers en werknemers.

Maatregelen van de gemeente Nijmegen:
We nemen tijdelijke maatregelen om ondernemers te ondersteunen. Deze maatregelen verlengen we tot 1 juli 2021.

Bekijk de landelijke maatregelen hieronder.

Overheid.nl corona

Overheid.nl corona

De gemeentelijke maatregelen

 • We willen vergunningsprocedures voor bouwplannen laten doorgaan
  Daarom onderzoeken we hoe we kunnen omgaan met de wettelijke verplichting dat vergaderingen van de commissie beeldkwaliteit openbaar moeten zijn.  
 • Precariobelasting
  Horecaondernemers betalen geen precariobelasting voor de terrassen in 2021

We betalen een rekening gemiddeld 13 dagen nadat het werk ervoor gedaan is. We zorgen ervoor dat we sneller gaan betalen.

Voor de rekeningen die wij als gemeente Nijmegen versturen, verdubbelen we de periode om te betalen.

De gemeente Nijmegen brengt diverse zaken in rekening bij inwoners en bedrijven. Dit zijn bijvoorbeeld belastingen, huren en leges. Op het moment dat niet tijdig wordt betaald, start een invorderingstraject waarvoor we extra kosten en rente in rekening brengen.

We gaan hier het volgende in aanpassen: 

 • Kunt u aannemelijk maken dat uitstel van betaling nodig is vanwege de coronacrisis? Dan werken wij mee met een betalingsregeling. Het initiatief ligt hiervoor bij de ondernemer/burger. Mail naar belastingen@nijmegen.nl
 • Parkeerboetes moeten wel betaald worden
 • Personen en bedrijven die geen financiële problemen hebben moeten hun betalingen aan de gemeente zoals Onroerend Zaak Belasting (OZB) en incasso’s wel voldoen
 • Voor de huur verlengen we de termijn tot en met 31 december 2020

Deze mogelijkheid is ook van toepassing op toeristenbelasting. De plicht tot het betalen van de toeristenbelasting blijft. Maar we hebben er begrip voor wanneer later wordt betaald. Dit geeft de betreffende ondernemers op korte termijn verlichting.
Overigens worden de aanslagen toeristenbelasting pas achteraf opgelegd. Dus voor 2020 wordt de aanslag in 2021 opgelegd.
 

In de uitvoering van regelingen zoeken we de grenzen op en passen deze ruimhartig toe. Wij stellen voor om in voorkomende gevallen (waar regelingen geen oplossingen bieden, maar de noodzaak tot ondersteuning zonneklaar is), volgens de Maatwerkaanpak in het Sociale Domein te handelen.

De kern van deze aanpak is dat we oplossingen zoeken wanneer hulp vastloopt door lokale of wettelijke regels of slechte samenwerking.  

Er komen veel aanvragen van ondernemers (zzp’ers die in de financiële problemen zijn gekomen door corona) voor de Bbz regeling. Veel ondernemers hebben een acuut financieel probleem. We zetten alles op alles om voorschotten nog in maart (deels) uit te betalen.

De regeling is bedoeld voor iedereen die door de coronacrisis te maken heeft met inkomstendaling en daardoor de huur niet meer kan betalen.

Er is de algemene verruimde woonkostentoeslag en verruimde woonkostentoeslag speciaal voor ondernemers.

Woonkostentoeslag is bijzondere bijstand voor mensen die de huur niet kunnen betalen vanwege een plotselinge daling van inkomen. Standaard kent de regeling een vermogenstoets en de zogenaamde huurliberatiegrens (onder deze grens woon je in een sociale huurwoning). Bij ondernemers wordt standaard uitgegaan van het gemiddeld jaarinkomen.
Op basis van artikel 18 van de Participatiewet kunnen wij tijdelijk van bovenstaande voorwaarden afwijken wanneer mensen door de coronacrisis tijdelijk hun huur niet kunnen betalen.

De toegang tot de woonkostentoeslag verruimen we door

 • voor het verstrekken van gemeentelijke bijzondere bijstand voor woonkosten uit te gaan van het beschikbare inkomen op datum aanvraag
 • voor het verstrekken van gemeentelijke bijzondere bijstand voor woonkosten de vermogensgrenzen van de huurtoeslag toe te passen (ca. € 30.000,-)
 • voor het verstrekken van gemeentelijke bijzondere bijstand voor woonkosten geen rekening te houden met de huurliberalisatiegrens

Gemeente Nijmegen brengt geen leges, huren, et cetera in rekening voor activiteiten die nu niet of beperkt doorgaan. Voor evenementen geldt dat er tot 2021 geen huur en/of legesvrij in rekening worden gebracht. Het gaat om:

 • Huwelijken die geannuleerd of uitgesteld worden 
 • Evenementen t/m 31 december 2021

 

 

Subsidie ontvangers kunnen in een aantal gevallen niet de afgesproken prestaties leveren vanwege de coronacrisis. Normaliter zou de subsidie worden teruggevorderd wanneer de prestatie niet volgens afspraak is. 
Op dit punt handelen wij volgens de lijn dat wanneer aannemelijk wordt gemaakt dat de afwijkende prestatie wordt veroorzaakt door de coronacrisis én de kosten voor deze prestatie al zijn gemaakt of niet meer voorkomen kunnen worden, er niet wordt overgegaan tot terugvorderen van de (volledige) subsidie. Met deze subsidie ontvangers worden maatwerkafspraken gemaakt, waarbij het ook een oplossing kan zijn om de gesubsidieerde activiteit later in het jaar uit te voeren.
 

Stimuleren van tijdelijke alternatieven en evenementen binnen de op dat moment geldende richtlijnen van RIVM.

 • Een steunfonds voor de 1,5 meter samenleving


,

Voor de gemeentelijke woningen en standplaatsen verhogen we de huur met 2,5% in plaats van de toegestane 5,1%. Dit gaat in vanaf 1 januari 2021.

 

Hebt u als zelfstandige of werknemer minder inkomsten door de coronamaatregelen? In sommige situaties kunt u dan een tegemoetkoming krijgen uit de nieuwe regeling TONK. TONK betekent Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. TONK is een vergoeding voor noodzakelijke kosten. Dit zijn vaste kosten die u moet maken in uw dagelijks leven. Binnen de TONK gaat het om woonkosten omdat dit meestal de grootste uitgavepost is. Bijvoorbeeld huur en hypotheek(rente) en gas, water en elektriciteit.

Wat zijn de voorwaarden?

Het kan zijn dat u recht heeft als:

 • U in de gemeente Nijmegen woont
 • U Nederlander of buitenlander bent die in Nederland verblijft volgens de wet
 • Uw gezinsinkomen door corona is gedaald waardoor het moeilijk is om de woonlasten te betalen

Voor welke periode kan ik TONK aanvragen?

 • De ondersteuning geldt van januari tot 1 juli 2021
 • Het is mogelijk TONK aan te vragen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021

Wanneer kan ik TONK aanvragen?

U kunt de TONK aanvragen vanaf 15 maart 2021