Wijkcentra

De wijk- en jongerencentra zijn open. Hier gelden wel aangepaste regels:

 • U moet een mondkapje op.
 • Er mogen maximaal 30 personen in een ruimte zitten, in groepjes van 4. De personen in een groep van 4 moeten 1,5 meter afstand houden. Groepjes mogen niet samen binnenkomen en weggaan.  
 • De horeca in de wijk- en jongerencentra is gesloten. U kunt hier dus ook niet eten. Bij een aantal wijkcentra kunt u misschien wel een maaltijd afhalen. U kunt dit navragen bij de vrijwilligers in het wijkcentrum.
 • Er is geen vrije inloop. U kunt dus alleen een wijk- of jongerencentrum binnenlopen, als u een afspraak heeft of meedoet aan een activiteit.
 • Op dit moment is nog niet bekend of huurkosten bij annulering worden terugbetaald of kwijtgescholden. Zodra er meer duidelijk is over nieuwe steunmaatregelen melden wij dit op deze pagina. 
 • Koren mogen repeteren in wijkcentra op dezelfde manier als ze de afgelopen weken hebben gedaan.
 • Yogalessen in wijkcentra mogen doorgaan, als de deelnemers met maximaal 4 personen bij elkaar zitten. Als er meerdere groepen in dezelfde ruimte zijn, moeten deze 1,5 meter afstand houden. 
 • Kinderen en volwassen (professionals en amateur)kunstbeoefenaars mogen kunst beoefenen, repeteren en optreden. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor andere activiteiten ‘binnen’ en ‘buiten’. Dus:

  • Binnen: maximaal 30 personen per zelfstandige ruimte en in groepjes van maximaal 4 personen. De groepjes moeten op 1,5 meter afstand van elkaar bezig zijn en mogen niet door elkaar lopen. Binnen een groep moet men 1,5 meter afstand houden, voor zover dit kan. Bij acteurs en dansers (zowel professionals als amateurs) is dit niet altijd mogelijk. Ook mogen deze groepjes de zaal niet samen binnenkomen en verlaten. 

  • Buiten: groepjes van maximaal 4 personen. De deelnemers binnen een groep moeten 1,5 meter afstand houden, voor zover dit kan. Bij acteurs en dansers is dit niet altijd mogelijk. De groepjes mogen niet door elkaar lopen en niet samen het terrein oplopen en verlaten.