Datum:

De staat van cultuur in Nijmegen

Waar staan we met de Nijmeegse cultuur? Dat is de vraag die de gemeente stelde aan het adviesbureau Blueyard. Met de blik van buiten schetst het bureau ‘De staat van cultuur in Nijmegen’ (agendapunt 3.1 van de openbare besluitenlijst B&W 21 mei).

Op basis van onderzoek en gesprekken in de stad heeft het bureau zich een beeld gevormd. In ‘De staat van cultuur in Nijmegen’ kijken de onderzoekers kritisch naar de stad en geven een eigen indruk op wat ze aantroffen in Nijmegen. De observaties geven stof tot nadenken. Het beeld dat zich bij Blueyard aftekent is het beste samen te vatten met de constatering dat hoewel het cultuuraanbod in Nijmegen ‘best wel oké’ gevonden wordt, we ook veel kansen missen. 

De aanbevelingen richten zich niet alleen op het culturele veld, maar ook op de betekenis die cultuur kan hebben voor andere domeinen, zoals het sociale domein en onderwijs. Het rapport beveelt aan om in te zetten op kwaliteit, innovatie, samenhang met erfgoed, financiering en strategische positionering.

'De staat van cultuur in Nijmegen' is bedoeld om de nieuwe cultuurvisie van de gemeente op te laden. Op 28 mei gaan we hierover in gesprek met de stad. Voor het cultuurdebat in LUX kan iedereen zich gratis aanmelden. Kaarten zijn verkrijgbaar bij LUX.