Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Per 1 augustus 2019 is de Wet 'Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding' van kracht.

Bekijk de infographic op de website van de rijksoverheid.

De 5 dingen die u moet weten over het gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding zijn (bron: website Rijksoverheid)

  1. In een vrij land als Nederland heeft iedereen in principe het recht om zich naar eigen inzicht te kleden, wat anderen daar ook van vinden
  2. Die vrijheid wordt begrensd op bepaalde locaties waar het noodzakelijk is dat je elkaar kunt herkennen en aankijken
  3. Gezichtsbedekkende kleding is kleding die het gezicht geheel bedekt of waar alleen de ogen zichtbaar zijn
  4. Wie op deze locaties toch gezichtsbedekkende kleding draagt, kan door een medewerker van de locatie worden verzocht om de gezichtsbedekking af te doen of anders de locatie te verlaten. Desnoods kan de politie worden ingeschakeld en kan een boete worden opgelegd
  5. Gezichtsbedekkende kleding is op deze locaties wel toegestaan als dat nodig is voor de beoefening van een sport, het werk of bij evenementen en feesten

Lees 'Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding' op de website van de rijksoverheid.