Veelgestelde vragen wet gezichtsbedekkende kleding

De Leemkuil is een betaalde speeltuin die wordt geëxploiteerd door de gemeente. Op zondag 4 augustus bezocht een mevrouw die een niqaab droeg de speeltuin. De mevrouw is aangesproken vanwege de  nieuwe Wet ‘Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’. De mevrouw is gevraagd haar gezichtsbedekking te verwijderen. De mevrouw maakte hier bezwaar tegen. Na ruggespraak intern bij de gemeente en met de politie bleek de wet alleen te gelden bij locaties waar wettelijke taken van de gemeente worden uitgevoerd. Een speeltuin is een keuze van de gemeente en geen wettelijke taak. De mevrouw is gebleven in de speeltuin en de gemeente heeft excuses aangeboden.  

De wet is nog nieuw. We zijn nog aan het uitzoeken welk effect het heeft op gemeentelijke locaties en activiteiten. Daar gaan we nu mee verder. 

Het verbod is landelijke wetgeving. Als gemeente moeten we ons aan de wet houden.

De gemeente werkt nog aan de instructies voor locaties en medewerkers. Uitgangspunt is: we volgen de wet. Als identificatie nodig is of het voor de sociale veiligheid en dienstverlening belangrijk is dat iedereen elkaar kan herkennen en aankijken, vragen we  iemand de gezichtsbedekkende kleding af te doen. 
Als dat wordt geweigerd, kunnen we de persoon in kwestie vragen om de locatie te verlaten. Als dit geen resultaat oplevert, kunnen we de politie bellen. De politie treedt de-escalerend op en/of  kan besluiten een proces-verbaal op te maken. De betrokken persoon kan dan een boete krijgen. Het handhaven van de wet is aan het Openbaar Ministerie.