Goffertpark

De gemeente Nijmegen heeft materialen opgespoord en verwijderd uit de grond van het Goffertpark. Het park heeft een rijke historie. Het heeft allerlei functies gehad van de Romeinse tijd tot aan de Tweede Wereldoorlog. Dit heeft resten achtergelaten, zoals munitie, kampmaterialen en wapenopstellingen. Deze materialen vormen in de grond geen gevaar. Ze zorgen wel voor vertraging bij de opbouw van concerten en andere evenementen. Dit wilde de gemeente Nijmegen oplossen.

Update eind januari: mini-expositie 

Sinds eind december 2020 zijn we klaar met het opsporen en verwijderen van materialen in het Goffertpark. Als het warm en droog genoeg is, zaaien we het gras opnieuw in. Onze archeologen zijn alle vondsten nu in kaart aan het brengen. Op deze pagina krijgt u alvast een tipje van de sluier.

3650 objecten

In totaal hebben onze archeologen 3650 objecten geborgen. Verreweg het meeste materiaal bestaat uit metalen voorwerpen. Zo zijn er veel munitiekisten gevonden. De meeste kisten zijn voor granaten voor Brits luchtafweergeschut en Duitse granaten. Veruit de meeste kisten waren leeg. De munitie die we wel hebben gevonden, is inmiddels al onschadelijk gemaakt of vernietigd door de EODD. Ook hebben we metalen jerrycans, rantsoenblikken en een deur van een Amerikaanse officierswagen gevonden. 

Dagelijks leven 

Behalve bovengenoemde materialen hebben we ook dingen gevonden die het dagelijks leven ter plekke beschrijven. Zo vonden we onderdelen van een Duitse radio, persoonlijke spullen zoals talismannen (een Engels kettinkje van St. Christoffel), munten, tandenborstels, bier- en wijnflessen en Engelse Dry Gin. We hebben zelfs een paar fragmenten van Engelse kranten gevonden. Ze zijn half verbrand, maar op een stuk is duidelijk een kop te zien waar het woord ‘Sovjet’ in staat. Waarschijnlijk gaat het om een nieuwsbericht over de ontwikkelingen aan het oostfront tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Materialen van vóór de Tweede Wereldoorlog

We hebben weinig vondsten gedaan van vóór de Tweede Wereldoorlog. Er zijn wat kleipijpen en fragmentjes aardewerk uit de 18e of 19e eeuw. We hebben één vondst aangetroffen uit de Romeinse tijd, namelijk een munt. Deze komt vermoedelijk uit de tijd van Keizer Hadrianus (117-138 na Christus). 

Mini-expositie in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Wilt u deze vondsten bekijken? Dat kan binnenkort! We gaan een mini-expositie organiseren in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis, in het centrum van Nijmegen. Daar kunt u de mooiste vondsten bekijken en het verhaal achter deze objecten ontdekken, onder andere aan de hand van een mini-documentaire die daar afgespeeld wordt. We willen de expositie in het voorjaar organiseren. De datum ligt nog niet vast. We bekijken nog wanneer het veilig kan in verband met de coronamaatregelen. Als we een concrete datum hebben, leest u dat op deze pagina en op onze gemeentelijke social media kanalen. Hopelijk tot dan! 

Update eind december: klaar met opsporen

We zijn klaar met alle opsporingen in het Goffertpark. Alle materialen die we daarbij hebben gevonden hebben we verwijderd. Op 28 december werd de laatste container weggehaald. Mar dat betekent niet dat het werk klaar is. We gaan de riolering in het park vernieuwen en gras inzaaien. Dit kunnen we doen als het een tijd lang droog is geweest en het warm genoeg is, anders kan het gras niet goed groeien. Daarnaast brengen we de vondsten verder in kaart. In januari 2021 hoort u daar meer over. 

Update december: deelgebied 4

We werken in deelgebieden, deze kunt u zien op de afbeelding onderaan deze pagina. Inmiddels zijn we begonnen in deelgebied 4. In deelgebied 2 is het werk klaar rondom het opsporen van explosieven en archeologisch onderzoek. Binnenkort gaan we in dat gebied het gras opnieuw inzaaien, vergelijkbaar met de behandeling na een concert. Nu het terrein nog open ligt, geeft dat een mooie kans om ook het riool ter plekke te vervangen. Dat doen we uiteraard voordat we het gras opnieuw inzaaien.

Update november: munitie

Inmiddels zijn we ongeveer halverwege het project en het werk voorloopt voorspoedig. Zoals verwacht vinden we munitie. Op 11 november 2020 heeft de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) munitie gecontroleerd laten ontploffen in het Goffertpark. Het gaat om een Panzerfaust (een Duits antitankwapen) en een ontstekingsinrichting (een ontsteker voor granaten). De EODD liet deze gecontroleerd ontploffen op het terrein waar we aan het werk zijn. De reden hiervoor is dat de Panzerfaust te gevoelig was om te vervoeren vanwege roestschade. De overige munitie die we hebben gevonden kon de EODD veilig meenemen naar een springlocatie buiten Nijmegen.

Materialen

In 2018 is bij de opbouw van een concert munitie in de grond gevonden. Onderzoek wees uit dat er een reële kans is dat er meer munitie ligt. Sindsdien begeleidt een gespecialiseerd bedrijf de opbouw van grote evenementen, die regelmatig op het evenemententerrein in het Goffertpark worden gehouden. Dit bedrijf geeft de locaties vrij, zodat organisatoren veilig kunnen opbouwen en kunnen boren in de grond. Dit zorgt voor vertraging en extra kosten in de opbouw. 

Corona

Daarnaast biedt de coronacrisis de ruimte om te werken aan het Goffertpark. Er staan namelijk minder evenementen gepland dan normaal.

Werkzaamheden

Op 11 september 2020 zijn de werkzaamheden gestart. De verwachting is dat deze tot januari 2021 duren. De bedrijven Van Heteren, T&A Survey en Bombs Away voeren de werkzaamheden uit. Ze doen dit in fases. Per fase pakken ze een deelgebied van het Goffertpark aan. Dat deel waar gewerkt wordt sluiten ze af met bouwhekken en ’s nachts is er cameratoezicht. De rest van het park blijft open voor iedereen. De overlast voor de buurt blijft zeer beperkt. Het werk wordt namelijk uitgevoerd op reguliere tijden en de buurt heeft weinig tot geen last van verkeershinder. Daarnaast zijn de werkzaamheden in het park en dus niet vlakbij woningen. Daar waar is gegraven, herstelt de gemeente de weide en zaait opnieuw gras in. Na afloop wordt het terrein weer bruikbaar gemaakt, vergelijkbaar met de behandeling na concerten. 

Inloopspreekuur

Wilt u graag meer informatie over de werkzaamheden? Dan bent u van harte welkom op het inloopvragenuur bij de bouwkeet in het Goffertpark. Dat is iedere woensdag tussen 13.00 uur en 14.00 uur. De uitvoerders beantwoorden dan al u vragen.

Verhalen over het Goffertpark

Truus Peters woont al haar hele leven in het huis tegenover het politiebureau op de Muntweg. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren de Engelsen haar overburen. De 85-jarige vrouw kan er veel over vertellen. Bent u benieuwd? Lees het verhaal van Truus en kom meer te weten over de Tweede Wereldoorlog in het Goffertpark.

Deelgebieden

Er wordt in deelgebieden gewerkt. Op dit moment zijn de aannemers aan het werk in deelgebied 1 en deelgebied 2.