Goffertpark

Op 11 september start de gemeente Nijmegen met het opsporen en verwijderen van materialen in de grond van het Goffertpark. Het park heeft een rijke historie. Het heeft allerlei functies gehad van de Romeinse tijd tot aan de Tweede Wereldoorlog. Dit heeft resten achtergelaten, zoals munitie, kampmaterialen en wapenopstellingen. Deze materialen vormen in de grond geen gevaar. Ze zorgen wel voor vertraging bij de opbouw van concerten en andere evenementen. Dit wil de gemeente Nijmegen oplossen. De verwachting is dat het werk in januari 2021 klaar is. 

Materialen

In 2018 is bij de opbouw van een concert munitie in de grond gevonden. Onderzoek wees uit dat er een reële kans is dat er meer munitie ligt. Sindsdien begeleidt een gespecialiseerd bedrijf de opbouw van grote evenementen, die regelmatig op het evenemententerrein in het Goffertpark worden gehouden. Dit bedrijf geeft de locaties vrij, zodat organisatoren veilig kunnen opbouwen en kunnen boren in de grond. Dit zorgt voor vertraging en extra kosten in de opbouw. 

Corona

Daarnaast biedt de coronacrisis de ruimte om te werken aan het Goffertpark. Er staan namelijk minder evenementen gepland dan normaal. Daarom gaat de gemeente dit najaar materialen in de bodem opsporen en verwijderen.

Werkzaamheden

Op 11 september starten de werkzaamheden. De verwachting is dat deze tot januari 2021 duren. De bedrijven Van Heteren, T&A Survey en Bombs Away voeren de werkzaamheden uit. Ze doen dit in fases. Per fase pakken ze een deelgebied van het Goffertpark aan. Dat deel waar gewerkt wordt sluiten ze af met bouwhekken en ’s nachts is er cameratoezicht. De rest van het park blijft open voor iedereen. De overlast voor de buurt blijft zeer beperkt. Het werk wordt namelijk uitgevoerd op reguliere tijden en de buurt heeft weinig tot geen last van verkeershinder. Daarnaast zijn de werkzaamheden in het park en dus niet vlakbij woningen. Daar waar is gegraven, herstelt de gemeente de weide en zaait opnieuw gras in. Na afloop wordt het terrein weer bruikbaar gemaakt, vergelijkbaar met de behandeling na concerten. 

Inloopspreekuur

Wilt u graag meer informatie over het werk?Dan bent u van harte welkom op het inloopvragenuur bij de bouwkeet in het Goffertpark. Dat is iedere woensdag tussen 13.00 14.00 uur. De uitvoerders beantwoorden dan al u vragen. Het 1e inloopvragenuur is op woensdag 16 september.

Verhalen over het Goffertpark

Truus Peters woont al haar hele leven in het huis tegenover het politiebureau op de Muntweg. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren de Engelsen haar overburen. De 85-jarige vrouw kan er veel over vertellen. Bent u benieuwd? Lees het verhaal van Truus en kom meer te weten over de Tweede Wereldoorlog in het Goffertpark.