Zwemmen

Waar kunt u zwemmen?

Download de app Zwemwater

Of kijk op www.zwemwater.nl.

Coronamaatregelen  

Houd ook bij zwemmen 1,5 meter afstand. Vermijd drukte.

Website Rijkswaterstaat

Verboden te zwemmen

 • in de vaarweg van rivieren 
 • in kanalen
 • in de buurt van wachtplaatsen of afmeerplekken voor schepen 
 • in de buurt van een brug, sluis, stuw of ballenlijn 
 • in de routes van veerponten 
 • in en rond havens 
 • in snelvaargebieden 
 • op plekken die specifiek aangewezen zijn als verboden gebied

U kunt een boete van € 140,- krijgen. 

Gevaren bij zwemmen in rivieren / springen van bruggen

 • Zwemmers zijn voor opvarenden van een binnenvaartschip nauwelijks zichtbaar
 • Een groot schip kan niet direct vaart minderen of op het laatste moment uitwijken
 • Zwemmers worden snel meegezogen door de sterke onderstroom van een passerend schip
 • Zwemmers zijn niet opgewassen tegen de sterke stroming van rivieren, kanalen en draaikolken
 • Zwemmers kunnen door de sterk wisselende temperatuur van het rivierwater kramp krijgen en onderkoeld raken
 • Het is ook bijzonder gevaarlijk om van bruggen af te springen. Door het troebele water is de diepte niet in te schatten en zijn voorwerpen op de bodem vaak niet te zien.

Lees alle informatie over de risico's van zwemmen in rivieren en kanalen op de site van Rijkswaterstaat.