E-hubs in Nijmegen en Arnhem

Om schoner vervoer te stimuleren, krijgt Nijmegen 10 e-hubs en Arnhem 3. Dit zijn plekken in de wijk waar voorzieningen voor duurzaam deelvervoer bij elkaar komen. In een e-hub staan elektrische deelauto’s die er ook kunnen opladen. Daarnaast kunt u er gebruik maken van andere vervoersmiddelen zoals de elektrische fiets, een elektrische bakfiets of het OV. Op die manier moet slimmer en duurzamer reizen makkelijker worden. We bekijken of een e-hub oplaadruimte kan bieden aan andere elektrische auto’s, scooters of fietsen. 

Wethouder Harriët Tiemens (Nijmegen) is blij met de komst van de e-hubs: “Voor de gezondheid van mensen in stedelijke gebieden is het belangrijk dat we ons op andere manieren door de stad gaan bewegen. Dat is een verandering waar steden wereldwijd mee bezig zijn. Het aantal mensen blijft groeien maar er is geen ruimte voor nog meer autoverkeer.
Om bereikbaar te blijven en prettig te wonen moeten we ons anders en schoner door Nijmegen en de regio verplaatsen. E-hubs in onze stadswijken voor deelauto’s en fietsen kunnen die verandering stimuleren en eenvoudiger maken. Ik ben trots dat we daarin voorop lopen en een voorbeeld kunnen zijn voor andere steden.” 
De Arnhemse wethouder voor duurzame mobiliteit Roeland van der Zee is ook verheugd: "Als er kansen als deze voorbijkomen om schoon vervoer te stimuleren doen we daar natuurlijk aan mee. Als regio hebben we al een van de schoonste openbaar vervoersconcessies van Nederland. Met de komst van deze e-hubs doen we er wat betreft schoon vervoer nog een schepje bovenop. Een uitstekende zaak wat mij betreft." 

Bij een e-hub komen bijvoorbeeld deelauto’s, e-fietsen, e-bakfietsen en e-scooters. Hiermee maken Nijmegen en Arnhem de keuze voor een (bak)fiets in plaats van de auto gemakkelijker. En dit concept maakt het elektrisch autorijden bereikbaar voor mensen die geen eigen elektrische auto kunnen of willen kopen. Bij het project hoort een stimuleringsprogramma. Daarmee willen we zo veel mogelijk mensen informeren en erbij betrekken. Met als doel dat ze er ook gebruik van gaan maken.
Het streven is om de eerste e-hubs al in 2019 in gebruik te nemen. Nijmegen heeft 10 plekken aangedragen die grote kans bieden een e-hub te ontwikkelen. Het is belangrijk om het aanbod goed aan te laten sluiten op de vraag. Daarom spreken we vooraf goed met de wijk, ontwikkelaars en ondernemers om de exacte plekken te bepalen. En om te vragen wat hun wensen zijn. In Nijmegen gaat het onder meer om de nieuwbouw bij het Centraal Station waar nu Metterswane staat. En om plaatsen bij winkelcentrum Dukenburg en Hof van Holland in Nijmegen-Noord. Op welke plekken in Arnhem de e-hubs komen is nog niet bekend. Uitgangspunt daarbij is dat de e-hubs terechtkomen op plekken waar ze het meest nodig zijn. 

Pilotsteden

Nijmegen is een van de 6 Europese pilotsteden die verantwoordelijk zijn voor het pilotprogramma. De andere steden zijn Amsterdam, Manchester, Leuven, Dreux en Kempten. Nijmegen deed de aanvraag ook namens Arnhem. De proefsteden verzamelen kennis die andere steden en gemeenten (ook in de regio Arnhem-Nijmegen) straks ook kunnen gebruiken  Op die manier kunnen in de toekomst in heel Europa e-hubs worden aangelegd. Zo wil de Europese Unie de CO2-uitstoot in steden aanzienlijk verminderen. En een groeiende markt creëren voor elektrische deelmobiliteit. 
Het project wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen vanuit het Interregprogramma Noord-West Europa van de Europese Commissie. Om de voorzieningen te realiseren en het functioneren ervan te onderzoeken, werkt het project samen met aanbieders van onder meer elektrische deelfietsen en e-bakfietsen en een aantal onderzoeksinstellingen zoals de TU Delft en de Hogeschool van Amsterdam.