Graafseweg

De Graafseweg heeft een ontwikkeling doorgemaakt van nationale route tussen Noord- en Zuid-Nederland (vóór 1976) naar provinciale/regionale route en sinds de opening van De Oversteek (in 2013) naar een weg met een meer lokale functie. Het uiterlijk van de weg is echter sinds de jaren ’70 niet veranderd. Omdat er sinds de opening van de nieuwe stadsbrug De Oversteek minder autoverkeer over de Graafseweg rijdt, willen we de Graafseweg zo maken dat het uiterlijk van de weg beter past bij de nieuwe functie.

Keizer Karelplein-Rozenstraat

In de zomer van 2017 is op het deel tussen Keizer Karelplein en Rozenstraat meer ruimte gekomen voor de fiets.Tegelijkertijd is het aantal rijstroken staduitwaarts teruggebracht naar 1 rijstrook. De nieuwe wegindeling met aangepaste kruispunten en nieuwe, flexibele verkeerslichten kan nog steeds dezelfde hoeveelheid verkeer verwerken als voorheen, maar het verkeer kan hier niet verder groeien. Als het verkeer dreigt terug te slaan op het Keizer Karelplein zorgen detectielussen ervoor dat de verkeerlichten voor het doorgaande verkeer langer groen krijgt. Het tegengaan van verdere groei van het aantal auto’s is niet alleen van belang voor de leefbaarheid maar ook voor de doorstroming van het verkeer op de hele route Waalbrug-Singels-Graafseweg.

Rozenstraat-Neerbosscheweg

In 2020, nadat de Waalbrug is gerenoveerd, wil de gemeente ook de rest van de Graafseweg, tot aan de Neerbosscheweg, aanpakken. Met de nieuwe inrichting wil de gemeente ervoor zorgen dat er niet meer zo hard wordt gereden, dat de woningen langs de Graafseweg beter bereikbaar zijn en dat er betere oversteken komen voor fietsers en voetgangers. Op 23 november 2017 werden tijdens een drukbezochte bewonersavond de belangrijkste wensen geïnventariseerd. Tegelijkertijd loopt er een verkeerskundig onderzoek. Hierbij wordt onderzocht welke verkeersruimte er minimaal moet zijn voor een goede doorstroming van het verkeer.
Begin 2018 verwachten we de uitkomsten van het verkeersonderzoek. Daarna kunnen we starten met het maken van een ontwerp waarin we zoveel mogelijk de wensen van de bewoners willen verwerken, maar wel binnen de de verkeerskundige mogelijkheden. 

Nijmegen Duurzaam Bereikbaar

De aanpassing van de Graafseweg past in het Nijmeegse mobiliteitsbeleid. Om de stad bereikbaar en leefbaar te houden willen we regionaal verkeer zoveel mogelijk laten rijden via de A50. Stedelijk verkeer dat niet in het centrum hoeft te zijn, leiden we via de S100 (Oversteek, Energieweg, Neerbosscheweg). Binnen de S100-ring creëren we zoveel mogelijk ruimte voor openbaar vervoer en fiets. Op deze manier ontstaat er meer ruimte voor mensen die hier echt moeten zijn. 

Simulatiefilmpje aanpassing Graafseweg

Nota Nijmegen Duurzaam Bereikbaar 2011 - 2020 (pdf, 5 mb)

Presentatie vervolgtraject aanpak Graafseweg (pdf, 1 mb)

Verslag werkbijeenkomst Graafseweg (pdf, 2 mb)