Graafseweg

De Graafseweg is van nationale route tussen Noord- en Zuid-Nederland (vóór 1976) een provinciale/regionale route geworden. Sinds de opening van De Oversteek (in 2013) is het een weg met een meer lokale functie. Het uiterlijk van de weg is echter sinds de jaren ’70 niet veranderd. Sinds de opening van de nieuwe stadsbrug De Oversteek rijdt er minder autoverkeer over de Graafseweg. Daarom willen we de Graafseweg zo maken dat het uiterlijk van de weg beter past bij de nieuwe functie.

Keizer Karelplein-Rozenstraat

In de zomer van 2017 is op het deel tussen Keizer Karelplein en Rozenstraat meer ruimte gekomen voor de fiets. Stad uit is er nog 1 rijstrook. De kruispunten zijn aangepast, er zijn nieuwe ‘slimme’verkeerslichten gekomen en de weg heeft een nieuwe indeling gekregen. De aanpassing heeft ervoor gezorgd dat de hoeveelheid verkeer hier niet verder kan groeien en dat de doorstroming van het verkeer op de hele route Waalbrug-Singels-Graafseweg op peil blijft. 

Rozenstraat-Neerbosscheweg

Na de renovatie van de Waalbrug wil de gemeente in 2020 ook de rest van de Graafseweg, tot aan de Neerbosscheweg, aanpakken. De nieuwe inrichting moet ervoor zorgen dat de leefbaarheid verbetert, dat er minder hard gereden wordt, dat het makkelijker wordt om over te steken en dat de bewoners beter bij hun huis kunnen komen. Door minder rijstroken te maken, ontstaat er ruimte om bijvoorbeeld een ventweg te maken. De nieuwe inrichting mag echter niet ten koste gaan van de doorstroming van het verkeer. Daarom zijn verschillende inrichtingsvarianten onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat het wegdeel tussen Rozenstraat en Wolfskuilseweg toe kan met 2x1 rijstrook. Op de rest van de Graafseweg zou minder rijstroken betekenen dat het verkeer via de omliggende wegen gaat rijden. Daarom gaan we voor dit deel nog aanvullend onderzoek doen. Als minder rijstroken hier niet mogelijk blijkt, kunnen we de situatie nog steeds verbeteren. Minder brede rijstroken zorgen ervoor dat het verkeer minder hard rijdt. Wanneer we vluchtstroken weghalen ontstaat er ruimte voor middenbermen. Hierdoor wordt het makkelijker om over te steken.  

Nijmegen Duurzaam Bereikbaar

De aanpassing van de Graafseweg past in het Nijmeegse mobiliteitsbeleid. Om de stad bereikbaar en leefbaar te houden willen we regionaal verkeer zoveel mogelijk laten rijden via de A50. Stedelijk verkeer dat niet in het centrum hoeft te zijn, leiden we via de S100 (Oversteek, Energieweg, Neerbosscheweg). Binnen de S100-ring creëren we zoveel mogelijk ruimte voor openbaar vervoer en fiets. Op deze manier ontstaat er meer ruimte voor mensen die hier echt moeten zijn. 

Bijlages