Industrieplein

Van zaterdag 3 februari tot en met 27 maart vinden er werkzaamheden plaats op het Industrieplein. 

Tijdens de werkzaamheden aan de Waalbrug zal er naar verwachting meer verkeer gaan rijden over De Oversteek/S100. Daarom krijgt het Industrieplein zowel op de Industrieweg als op de Verlengde Energieweg een extra strook voor linksaf. Dat gebeurt van en naar het centrum.  Zo kan de rotonde meer verkeer kan verwerken. Tegelijk met de aanpassing van het Industrieplein komt er nieuw asfalt op een deel van de Industrieweg richting sluis Weurt. 

Verkeershinder soms onzichtbaar

Tijdens het werk kan het verkeer bijna de hele tijd over de rotonde blijven rijden. Wel zetten we steeds rijbanen af en leiden het verkeer met borden om.  De lussen voor de verkeerslichten zijn  inmiddels uit het asfalt verwijderd, wat enige vertraging in de verkeersregeling veroorzaakt. De weggebruikers merken dat de afstelling van de verkeerslichten veranderd is. In enkele gevallen van verkeersdrukte op andere wegen zullen de lichten voor betere doorstroming van de stad ook op rood gezet moeten worden. Die reden is voor de weggebruiker niet altijd zichtbaar.

Industrieplein deels afgesloten

In de eerste fase tot 12 maart is vooral gewerkt aan de centrumzijde van het Industrieplein. Daarbij waren afsluitingen en omleidingen aan die kant nodig. De vorst zorgde ervoor dat het werk 2 weken stil heeft gelegen.

In de tweede fase vanaf 12 maart werken we vooral aan de Weurtse zijde van het plein. Daardoor zijn er afsluitingen en omleidingen aan die kant. Er kan dan onder andere geen verkeer naar Weurt via het Industrieplein; er is een omleiding via de Energieweg. De eerder aangekondigde totale afsluitingen van het Industrieplein blijken niet nodig te zijn, waardoor de hinder enigszins beperkt is.

Bewoners en bedrijven hebben een brief ontvangen over de werkzaamheden.