Invoering zero emissiezones stadslogistiek vanaf 2025

Winkels, kantoren en horeca bevoorraden of pakketjes bezorgen gebeurt via goederenvervoer. Denk aan bijvoorbeeld bestel- en vrachtwagens. Het goederenvervoer dat zich binnen de stad bevindt, noemen we stadslogistiek. Nog te veel vervoer stoot schadelijke stoffen uit en dat is slecht voor de luchtkwaliteit. 

Wat gaan we doen?

We gaan zero emissiezones instellen. In deze zero emissiezone rijden vanaf 2025 steeds minder logistieke voertuigen op fossiele brandstoffen. Het gaat dan om bestel- en vrachtauto’s. Uiteindelijk rijden er in 2030 alleen nog logistieke voertuigen in de zones op waterstof of elektriciteit. Ondernemers kunnen ervoor kiezen om zelf te investeren in een elektrisch voertuig, of gebruik maken van een logistieke hub die gebundeld en elektrisch belevert.  

Waarom gaan we dit doen?

Onze stad groeit en daarmee ook de logistieke stromen. Logistiek is heel belangrijk voor het economisch functioneren van de stad. Dit is niet goed voor de leefbaarheid, luchtkwaliteit, veiligheid en het verblijfsklimaat.

In 2014 is een Greendeal Zero Emission Stadslogistiek getekend met de rijksoverheid. En in het Klimaatakkoord is afgesproken dat de 30 tot 40 grootste steden van Nederland in 2025 een gebied moeten hebben zonder uitstoot van gevaarlijke stoffen. Zo’n gebied noemen we een zero emissiezone voor stadslogistiek (afgekort ZES). 

Een van de maatregelen om te komen tot schonere stadslogistiek is het invoeren van zero emissiezones voor de stadslogistiek. De gemeente Nijmegen vindt een slimme en schone stadslogistiek belangrijk. Dit staat ook in het Ambitiedocument Mobiliteit 2019 – 2030 en het Uitvoeringsprogramma ‘Op weg naar een gezonde luchtkwaliteit’ 2020-2030

Hoe gaan we dit doen?

 • Met de landelijke vervoerdersorganisaties is een overgangsregeling afgesproken. Voor sommige relatief schone bestelbussen en vrachtauto’s zal de zero emissiezone pas later ingaan. Op de website opwegnaarzes.nl staat meer over de landelijke afspraken en ook over de overgangsregelingen. Door de checklist in te vullen kunt u zien wat er voor u gaat veranderen. 
 • Gebruik je als ondernemer een bedrijfsauto, dan kan het lonen om over te stappen naar elektrisch vervoer. Laat je gratis adviseren door een logistiek makelaar. Je kunt advies krijgen over de juiste laadinfrastructuur, de keuze voor het juiste type bestelwagen met voldoende trekkracht en actieradius.

  In de afbeelding hieronder wordt de toegang tot de zero emissie zone voor vracht- en bestelauto's uitgelegd. Van 2020 tot 2025 zijn de bekendmakingen van de zero emissie zones.

  • Vanaf 2025 moeten alle nieuwe vracht- en bestelauto's in zero emissie gebieden een zero emissie aandrijving hebben
  • Van 2025 tot 2030 hebben bestaande Euro VI-bakwagens die op 1 januari 2025 maximaal 5 jaar oud zijn toegang tot de zero emissie zones
  • Van 2025 tot 2030 hebben bestaande Euro VI-trekkers die op 1 januari 2025 maximaal 8 jaar oud zijn toegang tot de zero emissie zones
  • Van 2025 tot 2027 hebben Euro 5 bestelauto's toegang tot de zero emissie zones
  • Van 2025 tot 2028 hebben Euro 6 bestelauto's toegang tot de zero emissie zones

  Waar gaan we dit doen?

  Voor Nijmegen betekent  er 3 zero emissiezones komen: in het centrum van Nijmegen, Heijendaal en Hof van Holland. Zie de lijst en kaart hieronder.