Invoering zero emissiezones stadslogistiek vanaf 2025

Vanaf 2025 krijgt Nijmegen 3 Zero Emissiezones, namelijk in de Binnenstad, Hof van Holland en Heijendaal. Dit is belangrijk voor ondernemers die voor hun werk in deze gebieden moeten zijn. Hier mogen ondernemers dan alleen nog maar met bestelbussen en vrachtwagens zonder uitstoot rijden. Denk hierbij aan voertuigen die elektrisch of op waterstof rijden. Uiteindelijk rijden er in 2030 alleen nog logistieke voertuigen in de zones op waterstof of elektriciteit. Ondernemers kunnen ervoor kiezen om zelf te investeren in een elektrisch voertuig. Of gebruik maken van een centrale bezorgdienst met elektrische voertuigen.

Dit is voor veel ondernemers best een verandering. Daarom willen wij als gemeente zo goed mogelijk helpen en zetten wij de hulp op een rijtje. 

  Wat kunt u als ondernemer nu al doen?

  2025 lijkt nog ver weg. U kunt wel vast kijken naar de mogelijkheden die u heeft. Zo kunt u zich vast voorbereiden:

  Zelf geen nieuwe bus kopen? Geef uw pakket af aan bezorgdiensten

  Er komen ook steeds meer bedrijven die de bezorging in de Zero Emissiezones kunnen doen. U geeft dan uw pakket of producten aan hen af. Zij regelen de bezorging in de gebieden waar uw bestelbus of vrachtwagen niet in mag. Biedt uw bedrijf ook een dienst aan voor bezorging zonder uitstoot? Stuur een mail naar zero-emissie@nijmegen.nl en dan voegen wij uw dienst mogelijk toe aan deze pagina.

  Overzicht bezorgdiensten:

  Waarom gaan we dit doen?

  Onze stad groeit en daarmee ook de logistieke stromen. Logistiek is heel belangrijk voor het economisch functioneren van de stad. Dit is niet goed voor de leefbaarheid, luchtkwaliteit, veiligheid en het verblijfsklimaat.

  In 2014 is een Greendeal Zero Emission Stadslogistiek getekend met de rijksoverheid. En in het Klimaatakkoord is afgesproken dat de 30 tot 40 grootste steden van Nederland in 2025 een gebied moeten hebben zonder uitstoot van gevaarlijke stoffen. Zo’n gebied noemen we een zero emissiezone voor stadslogistiek (afgekort ZES). 

  Een van de maatregelen om te komen tot schonere stadslogistiek is het invoeren van zero emissiezones voor de stadslogistiek. De gemeente Nijmegen vindt een slimme en schone stadslogistiek belangrijk. Dit staat ook in het Ambitiedocument Mobiliteit 2019 – 2030 en het Uitvoeringsprogramma ‘Op weg naar een gezonde luchtkwaliteit’ 2020-2030

   Hoe gaan we dit doen?

   Met de landelijke vervoerdersorganisaties is een overgangsregeling afgesproken. Voor sommige relatief schone bestelbussen en vrachtauto’s zal de zero emissiezone pas later ingaan. Op de website opwegnaarzes.nl staat meer over de landelijke afspraken en ook over de overgangsregelingen. Door de checklist in te vullen kunt u zien wat er voor u gaat veranderen.

   Waar gaan we dit doen?

   Voor Nijmegen betekent  er 3 zero emissiezones komen: in het centrum van Nijmegen, Heijendaal en Hof van Holland. Zie de lijst en kaart hieronder.


   Wanneer gaat er iets veranderen?

   • Vanaf 2025 moeten alle nieuwe vracht- en bestelauto's in zero emissie gebieden een zero emissie aandrijving hebben
   • Van 2025 tot 2030 hebben bestaande Euro VI-bakwagens die op 1 januari 2025 maximaal 5 jaar oud zijn toegang tot de zero emissie zones
   • Van 2025 tot 2030 hebben bestaande Euro VI-trekkers die op 1 januari 2025 maximaal 8 jaar oud zijn toegang tot de zero emissie zones
   • Van 2025 tot 2027 hebben Euro 5 bestelauto's toegang tot de zero emissie zones
   • Van 2025 tot 2028 hebben Euro 6 bestelauto's toegang tot de zero emissie zones