Invoering zero-emissiezones stadslogistiek

Winkels, kantoren en horeca bevoorraden of pakketjes bezorgen gebeurt via goederenvervoer. Denk aan bijvoorbeeld bestel- en vrachtwagens. Het goederenvervoer dat zich binnen de stad bevindt, noemen we stadslogistiek. Nog te veel vervoer stoot schadelijke stoffen uit en dat is slecht voor de luchtkwaliteit. 

Waarom gaan we dit doen?

Onze stad groeit en daarmee ook de logistieke stromen. Logistiek is heel belangrijk voor het economisch functioneren van de stad. Dit is niet goed voor de leefbaarheid, luchtkwaliteit, veiligheid en het verblijfsklimaat.

In 2014 is een Greendeal Zero Emissie Stadslogistiek getekend met de rijksoverheid. En in het Klimaatakkoord is afgesproken dat de 40 grootste steden van Nederland in 2025 een gebied moeten hebben zonder uitstoot van gevaarlijke stoffen. Zo’n gebied noemen we een zero-emissiezone voor stadslogistiek (afgekort ZES). 

Een van de maatregelen om te komen tot schonere stadslogistiek is het invoeren van Zero Emissiezones voor de stadslogistiek. De gemeente Nijmegen vindt een slimme en schone stadslogistiek belangrijk. Dit staat ook in het Ambitiedocument Mobiliteit 2019 – 2030 en het Uitvoeringsprogramma ‘Op weg naar een gezonde luchtkwaliteit’ 2020-2030

Wat gaan we doen?

Het is de bedoeling dat in de Zero Emissie zone vanaf 2025 geen logistieke voertuigen op fossiele brandstoffen meer mogen rijden. Het gaat dan om bestel- en vrachtauto’s. Voor Nijmegen betekent het dat de Zero Emissie Zone in het centrum van Nijmegen komt tussen de singels en Hof van Holland. 

Hoe gaan we dit doen?

  • Bij de invoering van de ZES-zones volgen we de landelijke afspraken. Inclusief de landelijk vastgestelde overgangsregelingen. 
  • Kijk voor meer informatie Op Weg naar Zes