Kruispunten St. Canisiussingel en Oranjesingel

In het voorjaar van 2018 worden op de St. Canisiussingel en Oranjesingel de verkeerslichten vervangen. Tegelijkertijd worden de verschillende kruispunten aangepast zodat voetgangers en fietsers comfortabeler en veiliger kunnen oversteken.

Verbeteren fietsoversteken St. Canisiussingel en Oranjesingel

Er komt meer opstelruimte voor fietsers en voor en na ieder kruispunt maken we doorsteken naar de ventwegen. Hierdoor worden de kruispunten zelf overzichtelijker en veiliger. Er komen ook extra detectielussen, drukknoppen en wachttijdvoorspellers voor fietsers.

Nieuwe verkeerslichten voor betere doorstroming

De verkeerslichten worden voorzien van nieuwe technieken zodat we flexibeler kunnen inspelen op het verkeersaanbod. De vervanging van de verkeerslichten op een aantal belangrijke routes is vervroegd vanwege de renovatie van de Waalbrug, die in het voorjaar van 2018 gaat starten.  Behalve op de singels gebeurt dit op het Quackplein, het Keizer Traianusplein en de Graafseweg. Het  flexibeler kunnen inspelen op het verkeersaanbod draagt zo ook bij aan de doorstroming van het verkeer tijdens de werkzaamheden aan de Waalbrug.

Uitnodiging bewonersavond 19 april 2017

Presentatie informatieavond 19 april 2017

Reactienota verkeerslichten, oversteken en verbeteren singels

Vervolgbrief bewoners

Overzichtstekening Van De Brugghenstraat en Berg en Dalseweg

Overzichtstekening Pr. Bernardstraat en van Schevichavenstraat

Overzichtstekening Hertogstraat en Prins Hendrikstraat