Parkeernota 'Parkeren in Nijmegen 2020-2030'

Parkeernota 

Antwoorden op vragen

Concept parkeernota

Politieke avond raad

Op 4 november kunt u, tussen 18.00 en 19.00 uur, inspreken op de parkeernota “Parkeren in Nijmegen 2020-2030”. Mocht u van deze gelegenheid gebruik willen maken, dan kunt u zich daarvoor aanmelden bij griffie@nijmegen.nl. Aanmelden kan tot en met vrijdag 30 oktober 2020.