Parkeernota 'Parkeren in Nijmegen 2020-2030'

Parkeernota

De parkeernota (agendapunt 10) is op 25 november 2020 vastgesteld door de gemeenteraad.

In deze parkeernota zijn de amendementen verwerkt. Bekijk hier de opgemaakte versie van de parkeernota (pdf 1,5 MB).  

Parkeernormen

Bekijk het overzicht parkeernormen (agendapunt 3.1)

De in de parkeernota genomen besluiten werken we in 2021 uit. Nieuwe parkeertarieven/betaald parkerengebieden gaan niet eerder in dan na oplevering van de stedelijke vernieuwing.