Parkeernota 'Parkeren in Nijmegen 2020-2030' (concept)

Wat vindt u van de parkeernota?

In de periode van half april tot half mei 2020 bespreekt de gemeente deze concept parkeernota met groepen inwoners en ondernemers. U kunt tot 20 mei reageren op parkeernota2020@nijmegen.nl. We verwerken de opgehaalde ideeën. Daarna stuurt het college de parkeernota naar de gemeenteraad voor definitieve besluitvorming.

Vanwege de coronamaatregelen kunnen we geen bewonersbijeenkomsten houden. We proberen u op andere manieren te bereiken. Als het toch nodig is, dan bekijken we of en hoe het mogelijk is om bijeenkomsten te houden.