Quackplein en Burgemeester Hustinxstraat

Op het Quackplein worden naar verwachting eind mei 2018 de verkeerslichten vervangen. Tegelijkertijd passen we de routes voor fietsers en voetgangers aan zodat die logischer en overzichtelijker worden.
De Burgemeester Hustinxstraat  wordt zo vormgegeven dat hij beter aansluit bij de nieuwe inrichting van de Bloemerstraat en de Smetiusstraat, met nieuwe bestrating en meer groen. Daarmee krijgt de hele route de uitstraling die je mag verwachten van deze kortste verbinding tussen het station en Plein 1944.

Nieuwe verkeerslichten voor betere doorstroming

Vanwege de renovatie van de Waalbrug, die in mei 2018 gaat starten wordt de vervanging van de verkeerslichten op een aantal belangrijke routes in de stad vervroegd. Behalve op het Quackplein geldt dit voor de Singels en het Keizer Traianusplein en de Graafseweg. Met deze verkeerslichten kunnen we flexibeler inspelen op het verkeersaanbod, zodat ze tijdens de werkzaamheden aan de Waalbrug kunnen bijdragen aan de doorstroming van het verkeer.
 

Voorstel herinrichting Quackplein en burgemeester Hustinxstraat

Bewonersbrief Quackplein en burgemeester Hustinxstraat

Reactienota Quackplein en burgemeester Hustinxstraat